Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

28 Eylül 2010 Salı

SOGUK SAVASTA AVRASYA DA ABD ISGALLERI


 • ABD'NİN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ AVRASYA'DAKİ SAVAŞLARI

 •  1919 I.Dünya Savaşı sonrası dünyayı paylaşan İngiliz-ABD imparatorlukları kendi aralarında birleşerek,kazara meydana gelmiş SSCB'yi destekleyerek güçlenmesini sağladılar.
 • V.İ.İ.Lenin'in 1924'de feci bir hastalık sonucu ilaçlanarak öldürülmesinin ardından sosyalistliği ortadan kaldıran Stalin SSCB'si,Sabetayist Yahudi Masonlar ile milliyetçi sosyalist Rus subaylarının eline geçmişti.Bunun açık örneği de II.Dünya savaşında da aynı safta savaşmalarıdır.
 • İkinci Dünya Savaşından sonra ABD ile gizli entrikalar çeviren SSCB'li faşist yönetim,sözde sosyalizm ihracına girer ve bu anlamda da ABD ve işbirlikçileri olan batı dünyasına "Sol İle Savaş" şansı çıkar.
 • SSCB,bu girişlimleri ile bütün dünyayı ABD-İngiliz işbirliğinin işgaline açmış olur.Sosyalizmden korkan feodal yapılanmalar kolayca ülkelerini ABD-İngiliz koalisyonuna açar.


 • ·        Kore Savaşı

 • ·         Kore,Çin’in doğusunda bulunan bir yarımadadır.1637-1895 arasında Çin’e bağımlı olan Kore,Şimonoseli (Shimonoseli) antlaşması ile bağımsızlığını kazandı. 
 • İngiltere-Fransa-Osmanlı  imparatorluklarının Rusya’ya  birleşerek 1853-186 I-II Kırım savaşları ile Osmanlı toprakları üzerinden Akdeniz-Süveyş Kanalı yolu ile,İran,Afganistan-Hindistan’ın İngiltere,Fransa,Hollanda idaresinde olması yüzünden de Hürmüz körfezinden   Hint okyanusuna kadar olan “sıcak sulara” inemeyeceğini  anlayan Rusya İmparatorluğu,Kore yarımadasını ele geçirerek bu amacına ulaşma çabasındadır.
 •  
 • Bu çabasını çok iyi bilen İngiltere,1903’de Japonya ile işbirliği yaparak donanmasını güçlendirir.Bu işbirliği,02.Şubat 1905’de 27 Mayıs 1905’de Mançurya paylaşımı yüzünden çıkan Rus-Japon savaşı sonunda, Tsushima savaşında Japon Amirali Togo ani bir baskınla, bütün Rus Donanmasını yok etmesi ile Rus çarlığı büyük bir yıkıma uğramıştır.

 • ·         Bu savaş,Rus imparatorluğunun ekonomik ve askeri çöküşüne sebep olur,Bolşevik ve Menşevik sosyalist yapılanmaların devrim yapmalarından korkan Çar II.Nikola ABD başkanı Theodore Roosevelt’in önerilerini kabul ederek savaşı  sonlandırır.Bu savaş,1908 ve 1917 Rus devrimlerinin ortamını oluşturan Saint Petersburg-Kanlı Pazar ve Potemkin Zırhlısı olaylarını yaratır.
 •  
 •  1950 Kore Savaşı-Kırmızı "Kuzey",Mavi "Güney Kore-NATO" işgallerini gösterir.

 • ·         Kore’nin idaresini ele geçiren Japonlara karşı 1932’de Kim II.Sung,antiemperyalist mücadeleyi başlatır ve gerilla tipi savaşla Japon işgalcilere karşı savaşırlar.II.Dünya savaşı sonrasında, Japon ordusu çok sayıda Kim yanlısını ve önder Kim II Sung’u Sovyetler Birliğine sürgüne gönderir.

 • ·         II.Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni antlaşmasında Rusya ve ABD Kore’yi birlikte işgal etmeye karar verirler.Kore yarımadası 38.paralelden ortaya bölünür.SSCB  Kuzey Kore’yi almak zorunda bırakılır.Rusya (SSCB)nın güneye geçişini engellemek için bu defa Güney Kore’de ABD vardır.

 • ·         Amerikan yanlısı siyaset güden Syngman Rhee 1947’de Kore’de otoriter bir yapılanma kurar ve ABD’nin güvenini kazanması üzerine ABD ülkeden çekilme kararı alır.1948’de S.Rhee,Kore’nin ilk devlet başkanı olur.1949’da,General Douglas Mc.Arthur ve Dean Acheson’un “Kore’nin ABD için birinci dereceden önemli bir yer olmadığı şeklindeki kanaatlarını açıklamalarının ardından ülkeden çekilmeye başlarlar.General  Acheson “Kore’ye saldırı olursa,Kore,B.M.Antlaşmasına göre medeni dünyanın koruması altındadır” yorumunu da eklemeyi unutmaz.

 • ·         SSCB’ye bırakılan Kuzey Kore’nin de başına getirilen Kim II.Sung,ilan ettiği Komünist rejimde Güney Kore’nin de yaşamak istediğine malum müttefikince ikna edilmiştir.Bunun üzerine,25 Temmuz 1950 safağında Güney Kore’ye beklenmedik bir anda saldırır.Üç gün içinde Güney Kore’nin başkenti Seoul işgal edilir.
 • ·         Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Kore’ye birliklerini gönderme kararı alır.15 ülke birliğe katılarak asker verir.Mac  Arthur birliklere komuta edecektir.

 • ·         Başlangıçta Kuzeye doğru ordusunu sevk eden Mac Arthur 200 km kadar içeri girmesine rağmen asker kaybetmeye başlar.Savaş uzar,başkan general arasında suçlamalar ve mahkemeler başlar.
 • ·         Onlar kavga ederken,Seul’u ABD’den tekrar geri almak isteyen Kuzey Kore’ye Çin 180.000 asker yardımı yapar.27 Temmuz 1953’de Panmunjom’da imazalanan ateşkes antlaşması ile Kore tekrar ikiye bölünür.
 • ·         Savaşın faturası B.M.25.600 asker kaybına 17.000 kişi de diğer zayiatlar olmak üzere,42.600 ölü vermiştir.
 • ·         Kore halkının kaybı ise 4.000.000’dur.Rusya işgal etseydi de bu insanlar yaşasaydı olmazmıydı? Ama ABD ve memuru olan BM.Güvenlik Konseyi’nin çıkarları hepsinden önemli olsa gerek.

 • ·         İzmir Amerikan Koleji mezunu,sol açık-kaleci başbakan Adnan Menderes’in eğitim aldığı okulun verdiği kültürün de etkisi ile olsa gerek “Amerikan hayranı ve Amerikan manda taraftarı" olduğunu bilmeyenimiz yok artık.Truman planı,Marşal yardım projesinden “büyük paylar” alarak “süper Türkiye” hayali ile,katılan 16 ülkenin “sembolik sayıda asker gönderdiği”  Kore savaşına başlangıçta 4000. asker göndermekle ABD yanında savaşa ülkemizi soktuğu bu maceradan ,bir yıl içinde gönderilen diğer birliklerin de eklenmesi ile  5000 şehit verdiğimizle kaldık. 

 • ·         Bu olayla Atatürk’ün “ülkemize saldırı olduğunda savaşa girme” ilkesine dayalı “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”  ve “Türklerin başkaları için dökecek kanı yoktur” ilkeleri çiğnenmiş oluyordu.
 • ·         İsmet İnönü’nün Milli Şef iktidarını “Diktatörlük” olarak yorumlayan ABD’nin İsmet Paşanın Churchill tazyiki ile müracaat ettiği “NATO”dan aldığı “ret” cevabı üzerine gene Churchill’in tavsiyesi üzerine 1946’da “dörtlü takrir dümeni”  ile kurulan İngiliz hayranı İsmet paşa-Celal Bayar-Adnan Menderes’in,İngiliz parası ile Kürt ve Sapka Devrimi isyanlarını çıkarıp, 200.000 vatan evladının iç savaşlarda ölmesine,Kerkük-Musul’un  kaybına  sebep olan işbirlikçileri bünyesine dolduran DP’si,1950 seçimleri ile iktidara getirilir getirilmez,” Biz "birleşme" derken, bir KUVVETLİ ile bir ZAYIF'ın birleşmesini kastetmiyoruz. Zira böyle bir birleşme, ZAYIF'ın KUVVETLİ'ye esir olması ile sonuçlanır!” ilkesini görmezden gelerek Türkiye’yi bir İngiliz-ABD sömürgesi haline getiriyorlardı.Arkasından da ABD’nin tavsiyesi ile sömürge olmayı Atatürk’ün tercihi gibi gösteren ve o zamana kadar da olmayan bir ideoloji yaratıyorlardı.”ATATÜRKÇÜLÜK ve KEMALİZM”

 • ·         I.Dünya Savaşında,Alman ordusu komutasına teslim edilen Polonya cıvarında bulunan  Galiçya'da Rus-Alman çarpışmalarındaki TÜRK kayıplarını Almanların vermemesi gibi, Amerika da Kore’deki Türk kayıplarını “askeri bültenlerine” sokmayarak Menderes’in aşırı yıpratılmasını engellemiş,daha sonra yapılan düzmece kayıtlarda Kore şehitlerimizin sayıları “720” gibi gülünç rakamlarla açıklanacaktır. “Küçük Amerika “ hayalleri ile çıkılan yol “Kişiliksiz,fakir,itilip kakılan,iftiralar atılan,36 parçaya bölünmek istenen uydu Türkiye” ile sonuçlanacaktır.

 • ·         (Bence,askerler vatan için gittiyseler de İnönü-Menderes Şehitleridirler.)
 • Bu gün de Bosna’dan Pasifikteki Filipinler’e ve Aden Körfezinde korsan bekleme görevi yapandan, PKK olaylarında ölen askerlerimize kadar hepsi aynı  kapsamda değerlendirilmelidirler.12 Mayıs 1939 İngiltere-Türkiye Kredi Antlaşması ile zaten İngiltere’ye sadakat belgesini İsmet İnönü imzalamıştı. Bundan dört ay sonra Fransa ve 1947 NATO müracatı ile de ABD-İngiliz Mandasına (idaresine) girmiştik.
 • Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın “Kelle” tanımlaması bu açıdan doğrudur.Atatürk’ün “bağımsızlık ilkelerinin” ve “Müslümanın Haçlı ile işbirliği yapmaması” kurallarının çiğnendiği bu ilişkiler bize asla bir şey kazandırmamıştır.

 • Ancak başbakanın kendisi de destekçisi olan aynı devletler uğruna  katılınacak ,yeni “kellelerin” kurban edileceği gizli ittifakların da adamıdır.İnönü az da olsa “anti emperyalist,Menderes de az da olsa milliyetçi” ruhlara sahiptiler.Kendisini “Semitik ırka mensup” olarak tanımlayan RE.T.Erdoğan ise 8 yıldır “Türk” lafını ağzına almamıştır.2008 Rus-Gürcü Savaşı senaryosuna ordunun destek vermemesi, ile kurtulan bu memleket büyük badireyi atlatmıştır.Gürcistan için savaşmayan NATO-ABD’nin Türkiye için Rusya ile savaşacağını kim garanti edebilir?

 • o   Başbakan Tayyip mi?
 • o   Cumhurbaşkanı Gül mü?
 • o   Onlar devleti yüceltecek ise,2001 İkiz Kule Operasyonu ile “Haçlı Seferi” ilan eden ABD-AB neden onları desteklesin ki?
 • o   Evlatlarını kaybedecek olan da, evlatlarınızı emperyalist projelerde harcayacak olan siyasileri seçen de sizlersiniz.
 • o   Karar ve tercih de sizlerin olacaktır.

 • ·         Sonunda Rusya’ya bu kapı ikinci kez kapanmış oluyordu.
 • ·         http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkorea.htm

 • ·         Vietnam Savaşı

 • ·         Vietnam,1945-54 yılları arasında Fransa’dan bağımsızlıklarını kazanmak için verdikleri savaşta Rusya ve Amerika’dan destek alırlar.Amerika 2.6.milyar USD yardımda bulunur.
 • ·         Fransa’nın geri çekilmesi ile bölgede Laos,Kamboçya,Kuzey (Komünist) ve Güney (Amerikancı) Vietnam olarak Genevre Konferansından sonra 1956’da yeni devletler kurulur.

 • ·         1958 halk oylamasında Güney (Amerikancı Vietnam Kuzey (Komünist) Vietnamla birleşmeyi ret edince,Kuzeyli  “Viet Kong” adlı Komünist gerillalar Güneyi topraklarına katmak için savaş başlatırlar.
 • ·         Amerika,Güneylileri desteklemek için 2.000 ile başlattığı asker desteğinini 16.000’eçıkartır. Güneylilerin savaşı kaybetmeleri  üzerine Amerika'nın artan desteği, savaşı Amerikan-Kuzey Vietnam savaşına çevirir.1973 Ocak’ında sonuçlanan savaş,1975’de Güney Vietnam’ın Kuzeye katılımı ile sonuçlanır. 
 •  
 •  Vietnam Haritası
 •  

 • ·         Vietnam Savaşı,Amerikanın katıldığı en uzun süreli savaştır.60.000 ölü,350.000 yaralı vererek Amerikanın yenilgi ile çıkmasına sebep olan savaşta 1.5-2.000.000 Vietnam'lı Amerikan Napalm (Yangın-tahrip) bombaları altında yaşamlarını yitirmiştir.

 • ·        Kıbrıs Savaşı ve Ermeni Konusu

 • ·         Kısa bilgi;
 • ·        1571′de Kıbrıs Osmanlı yönetimine katıldı. Daha önce Ada’da Venedikliler egemendiler. Osmanlı yönetimi, Venedikliler’in elindeki mülkü Rum Ortodoks Kilisesi’ne aktardı. Kiliseye geniş yetkiler verdi. Böylece Rum kilisesine ve toplumuna güç geldi. Giderek bu güç Türkiye’den gelip yerleşen Türkler’e karşı kullanılacaktı.
 •      Kıbrıs/Cyprus
 •  

 • ·         1878’de Rusya karşısında zor durumda kalan Osmanlı, Kıbrıs’ın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye verdi. I. Dünya Savaşı’nda da İngiltere, Kıbrıs’a el koydu.
 • ·         Kıbrıs adası resmen 1924′ de Türkiye nin kuruluş anlaşması olan Lozan antlaşmasında Büyük Britanya toprağı olmuştur. Türkiye o günün şartları gereği Kıbrıs adasının üstündeki İngiliz egemenliğini resmen kabul edip altına imza atmıştır.

 • ·         1949 Nato müracaatımızdan önce,ülkemize Amerikan birlikleri gelmeye başlamış, İncirlik üssü,Samsun radar üssü inşaatları başlatılmıştı bile.Bu arada,1946’da Churchill-Stalin arasında,Yalta antlaşması ile SSCB Rusya-NATO arasında paylaşılan dünyanın mülkiyetlerine geçirilmesi (!) için tapu işlemleri de başlamıştı.Görünürde,ABD, Alman işgalinden kurtardığı koskoca Avrupa ve Afrika kıtalarında bir karış yere “Wilson İlkelerine göre toprak işgali” yapmamıştı.Ancak,SSCB’nin de “sıcak sulara inmesini “ engellemek için de tedbirlerini alıyordu.

 •  ABD,İngiltere ile ortak olarak idare bölgesinde bulunan ülkelerden Yunanistan’a %90,Yugoslavya ve Arnavutluk’a %50,Bulgaristan’a da %25 karışabiliyordu.
 • ·         Bu durumda,zaten kendi bölgesinde kalan Türkiye ile Yunanistan ile olası Yugoslavya-Arnavutluk veya Boğazlar,Anadolu üzerinden SSCB'nin aşağı inmesini engelleyebilmek için daima SSCB’nin “Güneyini” kollama stratejisi güdüyordu.
 •  
 •  Rusya-İngiltere arasında imzalanan "Yüzdelik-Percentage" antlaşması metni.
 • Yunanistan resmi sitesinden alıntıdır
 •  

 • ·         Türkiye bu iş için biçilmiş kaftandı,Müslümandı ve Komünizm’e iyi bakmıyordu.İktidarda ise yüzuıllardır kendileri ile işbirliği yapmış ve yapmakta olan Kürt İslamcıları ile dönme Süryani-Arami, Ermeni, Yahudi,Yezidi Kürtler ile Rumlar vardır.
 • ·         Ya Yunanistan,Yugoslavya,Arnavutluk,buralarda 1850’lerden beri her türlü sol-cumhuriyetçi anarşizm kol geziyordu ve Yugoslavya,Arnavutluk,Bulgaristan, Romanya çoktan Sosyalizm sistemini ilan etmişlerdi.Yunanistanda ise halen sosyalist bir devrimci savaş sürmekteydi.
 • ·         Ne yapılmalıydı da Yunanistan “Adam Smith kapitalizmi uygulayan,sömürgeci ABD-İngiliz tarafına geçirilmeliydi?

 • ·         Bu asla mümkün olmayacaktı ve başlangıç olarak 1949’da,Yunanistan halkına “iyi bir sopa çekmek” için İngiliz birlikleri Yunanistan’a girer ve devrimci gerillaların icabına bakıverirler.
 • ·         Buldukları bir takım “kralcı” artıkları olan feodal askerleri,sivilleri iktidara geçirirlerse de Yunanlılar bu müdaheleyi sevmemişlerdir.

 • ·         Acilen Yunan halkı kazanılmalıdır ama nasıl?
 • ·         I.Dünya Savaşında,11.Kasım.1918’de Almanya’nın teslim olmasının ardından 56 gün sonra 05 Ocak 1919’da Almanya Nasyonal Sosyalist (Faşist ) Partisini,kurduran ABD,6 gün sonra Berlinde Komünist grupların direnişlerini de  11 Ocakta  Berlin’de bastırır.Böylece,Rusların,Baltık Denizine geçiş yolunu kesen ABD-İngiliz koalisyonu,her ihtimale karşı Balkanlar-Yugoslavya,Arnavutluk-Yunanistan üzerinden Rusya'nın aşağı’ineceğini hesap ederek de  23 Şubat  1919’da İtalyan faşisti Benito Mussolini’ye İtalya’da Faşist Partiyi kurdurarak Akdeniz çıkışını da sağlama aldığında, II.Dünya Savaşının sebeplerini yaratacak olan “emperyalist paylaşım kavgasının” da fikri temellerini çiğneyerek Türkler’e saldırılarda bulunmuş ve 1963 yılında fiilen Kıbrıs Cumhuriyeti yıkıldı.

 • ·         Zürih Antlaşması (11 Şubat 1959) [değiştir]Ana madde: Zürih ve Londra Antlaşması
  Atina Yüksek Mahkemesi 21 Mart 1979 tarihinde aldığı kararla Türkiye’nin müdahalesinin, Garanti Anlaşması’nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onaylamıştır.Avrupa Konseyi de 29 Temmuz 1974 tarihinde almış olduğu 873 sayılı karar ile Türk müdahalesinin yerinde olduğunu kabul etmiştir.
 • ·         http://www.hayta.net/tarih/kibris-harekati

 • ·         ABD-İNGİLİZ-RUSYA (SSCB) ÜÇGENİNDE ŞÜPHELERİM.
 • ·         1984 14 Aralık Çernenko'dan sonra SSCB Lideri olacağına kesin gözle bakılan Sovyet Diplomatı Mikhail Gorbaçev İngiltere'yi ziyaret etti.

  05 Kasım 1903'de Rus RSDİP (
  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi)nin,sosyalizm kurma amacı ile başlayan İngiliz Destekli Komünizm" çalışmaları bu ziyaretle evrimini tamamlamıştır.
 •  

 • 1985 11 Mart Ölen Sovyet Lideri Çernenko yerine 54 yaşındaki Mikhail Gorbaçev seçilerek en genç Sovyet Devlet Başkanı olur.Andropov ve Brejnev döneminde belirlenen siyasi yapının süreceğini taahhüt eder.
  1991 19 Ağustos Rusya'da Gorbaçev'in başlattığı Glasnost akımının zararlarını ortadan kaldırmak,ülkeye yeni bir açılım kazandırmak için yapılan darbe ile SSCB tarihe karışır.1903 yılında İngiltere Londra'da Rus Sosyal Demokrat Partisinin toplantısı ile başlayan Sosyalizm 14 Aralık 1984'de Gorbaçev'in İngiltere ziyaretinin ardından başkan olması ile "son yoluluğuna çıkmış" ve 19 Ağustos 1991'de bu yolculuğunu tamamlamıştır.

   
 •  
 • Obama ve Medvedev 2009 Temmuzunda Rus-Amerikan ilişkilerine bir bilgisayar terimi olan "reset" yani geçmişi bir yana bırakıp sıfırdan ilişkileri düzenleme kararı alırlar.
 • Yani,I.Dünya Savaşı sonrası oluşturulan İncil'in "Kıyamet Ayetlerinde belirtilen" Kıyamet Öncesi Yerden Çıkacak Melekler"in tarifine göre oluşturulan "İncil'e uygun Yeni Dünya Düzeni" gerçek kimliğine,yani "İncil'e dayalı amacına" döner.

 • İnsanların günümüzden geçmişe uzanan tarihi bilgileri "din,milliyetçilik" gibi efsunlardan ayırarak "serbest mantıkla" gözden geçirmesi,her toplumu da "değerleri ile yargılaması" ilkesine bağlı kalarak değerlendirmesi sayesinde ,"falcı olmadan geleceği görme olanağına" kavuşur.
 • Tarih biliminin de amacı budur.

 • ·         KIBRIS –ERMENİ SİYASETLERİ İLE İLGİLİ SONUÇ;

 • ·         Bu alıntı yazılara da dikkat edildiğinde,Türkiye’yi Kıbrıs adasında “İşgalci” ilan edip,ambargolara boğan ABD-AB koalisyonunun verdiği kararlarda “Türkiye’yi haklı bulduğu” görülmektedir.Sonuç,Yunanistan bu olayla ABD-AB saflarına çekilmiş,AB üyesi yapılmıştır.Türkiye de vatandaşlarını bile bütün masraflarının üstüne kaldığı,hiçbir devlet tarafından da tanınıp bağımsız devlet statüsü kazandırılmamış masraflı bir Kıbrıs’a razı olmuştur.

 • ·         SSCB çökmüş yerini BDT almıştır.Ama,eski gücünü toparlayan Rusya gene 2008 Gürcü-Rus savaşı ile ABD’nin Kafkasya’ya yer etme projelerini bozmuştur.Gürcistan ve Ermenistan’a yerleşmek isteyen ABD bu girişiminden hava almıştır.2010 yılında muhtemelen “Ermeni Soykırım tasarısını” onaylayarak Ermenistan’ı saflarına çekme çabalarını beklemekteyim.Ama Rusya’nın koyacağı sert tepki ile gene hava alacağı kesin olsa da,50 yıldır yeniden hortlattığı “Ermeni Soykırım Suçlaması” ile hak etmediği iftiranın altında ezilen bir Türkiye bırakacaktır.
 •  
 • adilyargic