Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

22 Nisan 2017 Cumartesi

AMERİKA İLK MOAB/LUTİ BOMBASINI AFGANİSTANA ATTI.


MOAB, "Mother Of All Bombs" Bütün Bombaların Anası kelimelerinin baş harflerinden üretilme bir ad olarak makalede kullanılmıştır.
Ancak, 11 Eylül 2001'de G.W.Bush'un Haçlı Seferi başlattığını biliyoruz.
1096'da başlatılan ilk Haçlı Seferinde ve ardıllarında Hristiyanları Müslümanlara düşmanlığa sevk etmek için Roma'nın Eşcinsellik Yasası (Bu blogda vardır Lex Scatinia eşcinsellik yasası adıyla arayabilirsiniz) ile Tevrat Levililer ile Lut Kav mi ayetleri gösterilir ve günahkar olduklarından esir edilen Müslüman ve Türklerin "evlerine, camilere doldurularak yakılmalarına karar verilirdi.İstanbul'un işgali sırasında da Eyüp bölgesinde benzer olayları olduğunu okumuştum.
Atatürk'ün İslkam'ı iğrenç sapkınlıklardan arındırmak için Rıfat Böreekçil, Elmalılı Hamdi Yazır gibi aydın din adamlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu ülkemiz eşcinsel, kulampara, pedofili İslami geleneklerinden arındırılmıştı. Ama AKP döneminde, 1993 AB görüşmerlerinde kadın haklarını içeren "Gender Discrimination (Cinsiyet Ayrımcılığı)" maddesi içine sokularak LGTB örgütlerinin kurulmasına geçmiş hükumetler her ne kadar direnmişlerse AKP öncesi Anap-MHP-Dsp koalisyon hükumeti döneminde ipler gevşetilmiş ve AKP zamanında 2004-2005lerde LGTB dernekleri yasallaştırılmıştır.
Bunlar da Lut Kavminin işleridir elbette.

Mother Of All Bombs (MOAB-Bütün Bombaların Anası) anlamındaki bu bombanın Tevratta'ki adı Lut peygamberin soyuna verilen addır.


Yar.19: 36 Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.

Yar.19: 37 Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav*fg* adınıverdi. Moav bugünkü Moavlılar'ın atasıdır.D Not 19:37 "Moav": "Babadan" anlamına gelir."


İbrani ve Fars dilleri benzerdirler ve "v" harfi "b" olarak da ses verir. MOAB bombası neden atıldı?

Vakıa 17 Tur 24 ayetlerinde geçen "sede3fte saklı inciler" ifadesiyle cennette erkeklere gılman vaat edileceği inancı gereğince ÖNCEKİ DİNLERDE VAR OLAN SAKALI ÇIKINCAYA KADAR ERKEK SAYMAMA geleneği, Hint, İran, Arap, Yunan, Mısır, Babil, Sümer, Mısır tüm ekvator çevresi toplumlarında olan sapkın bir gelenekti.
Cehenne denilen ateş çukuru.
Cehennem adını bu kurban yakılan kuyudan
alır.

Romalıların M.Ö.225'lerde başlattıkları eşcinsellik yasağının 541'lerde Ayasoya'yı inşa ettiren ve Hristiyanlığı tek resmi mecburi din ilan eden Büyük Jüstinyen zamanında, Yunanlıların Cehenne dedikleri, dilimize "cehennem çukuru" olarak geçen kurban yakılan ateş kuyularında diri diri yakma cezası vermesine, bunu Sodom Gomora'nın kükrtten yanan ateşli taşlarla yakılmasını gerekçe göstermesine rağmen eşcinselliği kazımayı başaramamıştır.

MOAB bombası da Jüstinyen'in cezası gibi
önce demiri eriten ateşler içinde bırakıyor.
İncil'e göre bu iyiliktir ve şeytan ile kirlenmiş
ruhları arındırmak için gereklidir.
Günahkarlar da İncile göre güneşe
atılacaklardır. 

AKP İLE ENSAR VAKIFLARINDAKİ HOMOSEKSÜEL ÇOCUK TECAVÜZLERİNİ, KABE'DE VİYAGRA ŞEHİTLERİNİ AKLINIZDAN BİR DAHA GEÇİRİNİZ.
Luti bazı İslam ülke liderleri

İşte, günümüz Roma İmparatorluğu olan Amerika da eşcinsel sapkınlığın yaygın olduğu Müslüman ülkesine Lut peygamberin kızlarıyla evliliğinden üreyen kavmine verilen MOAV/MOAB adında bombayı indirmiştir.

İstediğiniz gibi yorumlamakta serbestsiniz.

DAİŞ diye geçen Mısır ve Vehhabi Selefilerinin terör örgütünün İngilizce adı da "ISIS" tir yani Mısır'ın dişi şeytanı Aysis yani İsis'in adını taşır. İslam öncesi Kâbed'de El Uzza, El Lat, Sabilerde Er Ruha, Yemen'de Er Ruda, Yezidi Kürtlerde Tavus olan dişi şeytan ile IŞİD/DAİŞ/DAEŞ/ISIS aynışeytanın adıdır ve topu bunların Luti ensest kavimlerdir.

Dinlerdeki cinsi sapıklıkları neden yazdığımı şimdi anladınız mı?
Bu sinsi düşmanlık hakkında uyardıkça insanlar hep savaşları, terörleri ekonomiye bağlayıp gittiler. Oysa tarih boyunca tüm savaşların ekonomik gerekçeleri vardır ama o gerekçeler de önce dinden beslenirler.Çünkü her kavmin kendine ait dini vardır. Yahudi Tevrat benim, Roma Hristiyanlık benim, Arap İslam benim der. Gerisini kimse takmaz.

AKP'nin AB ve ABD destekli Lutileştirme hizmetleri için;
http://adilyargic.blogspot.com.tr/2017/02/akpnin-lgtb-siyasetleri-hakkinda-her.html#axzz4h3kj8OPm

Haberin İngilizcesi;

MOAB, the largest non-nuclear bomb ever used by the US military, explained

Updated by Zack Beauchamp@zackbeauchampzack@vox.com Apr 14, 2017, 10:59am EDT
The US military has just dropped a big bomb in Afghanistan.

The GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, also called the “mother of all bombs” or MOAB for short, is the largest non-nuclear bomb ever used by the US military on the battlefield. The 11-ton weapon was first tested in 2003 but had never been used in combat prior to Thursday — when a US MC-130 aircraft dropped one on what it claims was a network of ISIS tunnels. 36 ISIS fighters were killed, according to the Afghan government, and the US military has not found any evidence of civilian casualties.

The obvious question, following such a high-profile show of strength, is what this means. Does this mean ISIS is a bigger threat in Afghanistan than we previously thought? Is this President Trump just following through on his campaign promise to “bomb the shit out of ISIS”? Is the Trump administration trying to send a signal to countries like North Korea and Iran that it means business?

According to experts on weapons and foreign policy, it seems this was a military decision, not a political one, based on the realities on the ground in Afghanistan right now. There’s no reason to assume this was something out of the ordinary, even though the bomb was bigger than ones typically used by the US military.


For one thing, a general, not the president, appears to have made the call to use the bomb —Gen. John Nicholson, commander of US forces in Afghanistan, specifically. For another, the nature of ISIS’s presence in Afghanistan means that it actually kind of does make sense to use this bomb. Finally, Trump himself suggested it was not intended to send any kind of message.


“I don’t know if it this sends a message; it doesn’t make any difference if it does or does not,” Trump told reporters on Thursday. “This was another very, very successful mission.”

The speculation, in short, was way over the top.

“There is so little trust ... in the Trump administration to make basic tactical decisions that everyone sort of assumes something crazy and weird is going on,” says Rob Farley, a professor at the University of Kentucky who studies the Air Force. “But I’d suggest not jumping to conclusions about what this particular weapon means.”


The more important questions here are the standard ones you should ask after any US airstrike. Did the strike accomplish its objectives? Are the initial reports that there were no civilian casualties correct? Were the appropriate precautions taken to minimize the risks of the strike? Was the strike proportional to the threat, and did the value of the military target justify the risk of killing innocents?

The fact that these questions remain unanswered, however, is normal at this point — they usually take a while to fully investigate, and we just heard about the bomb. But just because a larger-than-normal bomb was used here doesn’t mean there’s necessarily anything out of the ordinary.
Why the US military would use a MOAB

Why the US military would use a MOABA smoke cloud created by a MOAB. (USAF/Getty Images)

The MOAB is not only powerful but also extremely large in a physical sense. It’s so big that it can’t be delivered by a normal bomber; you need to put it in a cargo plane like the MC-130 in order to get it to a target. Cargo planes are easier to hit with anti-aircraft missiles than bombers, which means the MOAB is inherently somewhat riskier to use than smaller bombs.

The MOAB is designed to destroy a lot of targets on the surface — unlike the Massive Ordnance Penetrator (MOP), the only US conventional bomb that’s larger than the MOAB (and one that has yet to be used in combat). The MOP is designed to destroy hardened tunnels and bunkers, whereas the MOAB is designed to destroy buildings and things just below the surface, like caves.

“The blast radius goes up to a mile,” Farley explains. “That does not mean everything within a mile dies — it means that everything within a mile has a potential to be affected. Structures that are a mile off, or three-quarters of a mile off, may not be destroyed based on how strong they are.”

These two facts of the MOAB — that it’s delivered by a cargo plane and that it destroys stuff on the surface — explain why it’s not used very commonly by the US military. Since the weapon was made ready for use in 2003, the US has fought a lot of missions in densely populated urban areas and/or specifically targeting smaller enemy troop deployments.

Those aren’t optimal situations for MOAB use because of the danger of collateral damage, and the added risk created by dropping it from a cargo plane means the US military rarely has a need to use it.

“It’s a weapon that has a narrow target set,” an Air Force official told me. “It’s primarily intended for soft to medium surface targets — targets like a cave and canyon environment.”

The area hit in Afghanistan appears to be one of the few targets that fit this profile.

The bomb site was in Achin District, a heavily agricultural area near the Pakistani border. Achin is also a hub of activity for ISIS-Khorasan — the name ISIS uses for its Afghanistan branch (Khorasan is a historical name jihadists often use for Afghanistan). If the US military is right — and we don’t know that it is — then a significant group of ISIS fighters were holed up in a large network of caves and tunnels in a relatively remote part of Afghanistan. It’s the rare case where using a MOAB makes sense.

As the group suffers mounting losses, Gen. Nicholson said in a statement emailed to press, it has begun to use things like bunkers and tunnels “to thicken their defense.” "This is the right munition to reduce these obstacles and maintain the momentum of our offensive,” Nicholson said.
This means less than you think(Chip Somodevilla/Getty Images)

It’s easy to fixate on the use of such a huge bomb. But the truth of the matter is that the use of the MOAB means virtually nothing significant outside of the immediate area where the bomb was dropped. The mere use of a large bomb, in and of itself, is not strategically significant. There’s no evidence so far that the MOAB was used for any reason other than that it made sense to use it against this specific ISIS target.

It may be tempting to see this as evidence that the US is increasingly worried about ISIS’s influence in the country. But the truth appears to be closer to the opposite: ISIS’s forces have dropped by about 75 percent since their peak in late 2015, and the group has lostsignificant territory since then.

“By NATO's own estimates, it's something like 800 fighters countrywide, a big drop over past year,” Colin Cookman, an Afghanistan expert at the United States Institute of Peace, tweeted.

Nor does this bombing, in and of itself, augur a larger US intervention in that country.

“[It] means they are going after ISIS, otherwise nothing,” Barnett Rubin, a professor at Columbia University who studies Afghanistan, told me when I asked what he thought of the strike.

It has even less significance elsewhere. After the bomb was used, speculation turned almost immediately to the idea that President Trump was trying to intimidate American enemies.The Daily Mirror tabloid called it a “terrifying message to North Korea and other countries muscle-flexing against the US.”

But everything the US government has said so far suggests that the bomb was dropped for specific tactical reasons in Afghanistan, nothing more. Nor, experts say, does it really make sense as a way of threatening those countries.

“If you think about what a target profile might look like in either Iran or North Korea — both of those countries have air defense systems,” Farley says. “This is a weapon dropped from a C-130, which is not a stealthy aircraft and not really a combat aircraft at all. This is not a weapon you can drop on someone who has an active defense of the target — fighters or any kind of surface-to-air missile.”

Some overexcited coverage has even compared this bomb to a nuclear weapon, which nuclear experts think is completely absurd.

“Don't be fooled by the claim circulating in some quarters that the explosive yield of the MOAB rivals that of the bomb dropped on Hiroshima,” Kingston Reif, director for disarmament and threat reduction policy at the Arms Control Association, tells me. “The reported yield of the MOAB is approximately 11 tons. The Hiroshima bomb was approximately 15 KILOtons."

The breathless speculation and obsession over this bomb, which you’re seeing on both social media and cable news, needs to stop. This isn’t a toy or some kind of geopolitical game — it’s a weapon that just killed actual humans.

The questions we should be asking aren’t the kinds of things you would ask in a game of Risk. They are the ones we should always be asking of our military: Who was actually killed in the attack? Did they absolutely have to be killed? And was this the best way to go about doing that?

This is a bombing raid like all other US bombing raids, just with a somewhat novel device. We should focus on the deadly nature of the bombing raid itself — and not the technological wonder.

21 Nisan 2017 Cuma

BABİL'İN KORKAK ŞEYTANI

BABİL'İN KORKAK ŞEYTANI

"Önemli olan skor değil maçı kazanmaktır, biz maçı kazandık" diyen Rte, devlet erkini sonuna kadar kullanarak halkın iradesini gasp etmiştir. Bu maç kazanmak değil, hırsızlık, tiranlıktır.

Maç kazanmak değil.
Yüzündeki korkunun izi suçunu
bilmesinden midir?

Akp maç kazanmadı, şike yaptı. Referandum öncesi çektirdiği AB mağduru Türkiye adına kırmızı kart gösteren kız çocuğu filmini oynadı. 

Halk çoluk çocuk yollara düştü, Rte'ye kırmızı kart gösterdi. Adam ruhsuz duymuyor, görmüyor, yalan söylüyor, Babil'in korkak şeytanını oynuyor.


Meraklısına, aklımda kaldığınca Miti:.. 

Babilin korkak şeytanı Sin'dir. Babası Gök Tanrısı Enlil, Fırat kıyısındaki sarayında yıkanırken, üzerinde kudret, bilgelik tabletleri bulunan, kendine tanrısal güçler veren elbisesini çıkartır. Sin de çalar, elbisenin kudretiyle en yüksek dağa konar. Kudret eline geçince üstüne gelen tüm orduları püskürtür. Sonunda Enkinin talimatıyla Nergal uçan dairesiyle göklere kaçarken Absu (Aden körfezi çevresi ve aşağısı) yakınlarında çöle düşürür, Sin yakalanır cezalandırılır. 

Ay tanrısına tapınan Kalde, Babil, Asur metinlerinde ona yücelik verilirse de, "sinsi, korkak" oluşunda aldığı Sin adına uygun efsaneler yazılır. Ba'al kişiliğinde anlatıldığında, aynı hırsızlık yüzünden kaçarken çöle düşürülür, bir gözü düştüğünden kör şeytan" olur, yargılanır. 

Hırsızlık eden iki kızıyla çöle sürülür, orada Kabe'yi inşa eder ve kızlarıyla ensest ilişkisinden 360 gök cismi olan ve 360 Arap kabilesinin her biri babası olan tanrılar ürer. Sümer, Babilin bu korkak tanrısı, ölüp başka bedende dirilip yeni adlar alarak m.ö,2300'lerde Palmira Sabilerinin Cinze kitabında "Allah" olarak anılmaya başlanır. Er Ruha yakarışında "Babam, Allah'ım." der. Mevcut Ginza d Rabba (Öğretmen Z Cini-Cin Ze di Rabba) 75. Surede elan bu ifade vardır.

Malum at çalana da Düzce Milletvekili Fevai Aslan "Allah" sıfatını yakıştırdı, kendisi referandum öncesi ANKEBUT korumasında kurtulmuş olduğunu söyledi.
Ra, Sin, Baal harmanı Babil şeytanı
Ankebut(Örümcek) gövdesinde
insan, kurbağa, kedi şeytan betimlemesi

Erdoğan'dan skandal peygamber benzetmesi

12.04.2017 09:00 GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala katıldığı TV programında ilginç sözler sarf etti.

Erdoğan 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunanların kendisini uçakta bulamadığını anlatarak bunu İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kapıya örülen örümcek ağı nedeniyle mağarada bulunamamasına benzetti.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "“Benim hızlı bir yatım var, buradan sizi yakın adalara götürebilirim gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki ‘Serkan bak, benim vatan topraklarında ölmem varken ben gidip gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam’ damadım, eşim, kızım torunlarım hep beraber oradan çıktık ve Dalaman’a ulaştık, bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar onların arkasından biz biniyoruz ve uçağımıza binip, üç ayrı noktada tabii o gece bizim uçak var çünkü hedef saptıracağız. Dalaman’daki uçakla beraber hareket ediyoruz.”

İşte o skandal benzetmenin ekranlara yansıması:


Ankebut masalı işi tutunca Erdoğan'da putperetestlik hevesleri artar.

Erdoğan: Ankebut yapıdan söz ediyoruz  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valiliği'nce düzenlenen kahvaltıda, s
Hürriyet Haber
21 Şubat 2015 - 11:40Son Güncelleme : 21 Şubat 2015 - 11:47

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap ederken Gülen cemaatini kast ederek 'ankebut yapı' kelimelerini kullandı. Salonda bir sessizlik oldu, çünkü pek bir kullanılan bir kelime değil... Ankebut, Kuran'da yer alan bir sure. Ankebut da örümcek ağı anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Biz bu yapıyla (paralel yapı) mücadele etmeye başladığımızda kimileri bize şunu söyledi: 'Gayretullah'a dokunmaktan' bahsediyorlardı bize. Asıl Müslümanlara zulmedenlere ram olanların, onlarla al takke ver külah ilişkiye girenlerin yanında yer almak, buna müsamaha göstermek Gayretullah'a dokunur. Burada eksikten, kusurdan, hatadan, basit zaaflardan, masum ısrardan bahs etmiyoruz. Burada inancımızın ve milletimizin varlığına kast edenlerin emrine girmiş bir ankebut yapıdan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki Kuran'da bir sure olan ve anlamı da pek bilinmeyen 'ankebut' kelimesi ne demek?

Ankebût sûresinde putlara ve diğer güçsüz varlıklara tapanların hâlleri, onların dünyâlık elde etmek için kurdukları tuzak ve gayretleri, ankebût denilen örümceklerin pek zayıf olan ağına benzetildiğinden, Ankebût kelimesi, bu sûreye isim olmuş.

Sûrede, inananların Allah yolunda bâzı sıkıntılara uğrayacaklarına, bunun, kendileri için dünyâ ve âhirete âit faydalara vesile olacağına işaret ediliyor, bazı peygamberlerin kıssaları anlatılarak, onların Allah yolundaki fedakarlıkları ve neticede muvaffak olduklarından bahsediliyor.
http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-ankebut-yapidan-soz-ediyoruz-28260649

Ne diyelim çok yorulan, saygıdan çok kaygı uyandıran cumhurbaşkanına ve onu oylayanlara Allah akıl fikir versin.
Bülent Ecevit'e yazar kasa attırılıp istifası sağlanmıştı. Oysa %70 oy aldığı Urfa'da işsizlikten kendini yakanlara rağmen iktidarı bırakma niyeti olmayan bir işgal çetesini görüyoruz.

‘Açım aç’ diye bağıran yurttaş, üzerine benzin döküp kendini yaktı
İHA’nın haberine göre olay akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi Kaymakamlığı önünde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre “Açım aç” diye bağıran yurttaş, yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine döktü ve kendini ateşe verdi. Alev alan yurttaş, Kaymakamlık çalışanları tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yurttaşın durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devlet Nasıl İşgal Ettirilir?Amerikalı bakanlara sadakat mektupları yazılır.
Tiyatro olaylarla mahkumiyetler kısa hapis yaşamları denenip mağdur kişilik yaratılır.

Büyük devletlerin ajanları ekonomik krizler ve askeri darbeler düzenleyerek devlet kurumu başarısız gösterilir halk önder arayışına sokulur.
Kurtarıcı Mağdur şahıs serbest bırakılır ve partisi hükumet edilir.
Düzmece seçim hileleriyle seçim tekrarı yapılır ve mağdur meclise sokulur . Büyük devletler ekonomik askeri işgallerini bu işbirlikçisini kullanarak gerçekleştirirler. 

Bütün Müslüman ülke işgalleri tamamlanınca mağdur ajanın ülkesindeki demokratik rejim siyasal oyunlarla diktatörlüğe çevrilir. 

Mağdur dünyaya karşı devletini savunan yiğit gösterilir ama dış dünya onun halkını satan devletini yıkan hain olarak görür . Mağdurun hayranları bunu asla kabul etmez. O bin yılın kurtarıcısıdır. 

Ülkesini demokrasiden çıkartınca devlet sömürgeci devletlerin "demokrasi ihracı yapılacak ülke tanımına" girer . Ajan mağdur da her gün sömürgeci devletlere meydan okuyarak ortamı gerer. 

İlk önce yurt dışındaki kendi seçmenleri kovulacak yabancı tanımına sokulur. 

Yeni tiyatrolara zemin hazırlanır. 

Ülkeden Sermaye kaçar işsizlik terör artar yavaş yavaş işgal şartları olgunlaştırılır.

Diktatörün destekçileri gerçeği gördüklerinde bile söyleyemeyecek kadar parti tapınıcısı olmuştur. 

Devlet kaçınılmaz sonuna hızla ilerlemektedir. 

01 3.2003 yani Bir Mart tezkeresinde gündeme getirdiğim İsra 16. Ayetin şartları gerçekleşmiş toplum helak edilecek kıvamına getirilmiştir.
Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

15 Nisan 2017 Cumartesi

SON ŞANSA BİR GÜN KALA TEŞEKKÜR...

SON ŞANSA BİR GÜN KALA TEŞEKKÜR... 

2002 03 KASIM'INDAN İTİBAREN ÜLKEMİZE DİKİLMİŞ DELİ GÖMLEĞİNİ, TAYİN ETTİKLERİ HÜKÜMET İLE MİLLETİMİZE GİYDİRMEYE ÇALIŞAN SÖMÜRGECİ İŞGALİNE BAŞLATTIĞIMIZ KÜLTÜREL DİRENİŞ SAVAŞI 16 NİSAN 2017 PAZAR GÜNÜ, HALK OYUYLA KARARA BAĞLANACAKTIR. 

HALKIMIZ İLKEL FEODAL REJİM İLE ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ ARASINDA SEÇİM YAPACAKTIR. 

14, YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖZGÜRLÜK SAVAŞI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OYLAMA İLE SONUÇLANACAKTIR. 

VEHHABİ GELENEĞİ HÜKÜMETÇE UYGULANIRSA BELKİ YENİ BİR SAVAŞIN DA BAŞLANGICI OLACAKTIR. 

BU GÜNE KADAR ATATÜRK CUMHURİYETİNİ, KAZANIMLARINI, IRK, DİN, DİL AYIRMADAN, KANAL KANAL, YAZILI BASINDA SATIR SATIR, ÜLKE GENELİNDE, İL İL, KÖY KÖY GEZEN BÜTÜN VATANSEVERLERE ŞAHSIM ADINA MİNNET DUYUYORUM VE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. 

HER DİL, DİN, ETNİK KÖKENDEN TÜM HALKIMIZIN BİRLEŞTİĞİ TÜRK VATANDAŞLIĞINI BENİMSEMİŞ, BU DAVAYI YÜRÜTEN HER İNSANIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM. 

BU YOLDA VERDİĞİM ŞEHİDİM DE BENİM FATURAMDIR. 

Gülen cemaatinin ablalarının kumpaslarıyla
ölümüne engel olamadığım kızımı
biraz da yazılarıma fazla kafa yorduğum
için engel olamadım.
En son babalar duyar misali oldu bazı şeyler.
Ölümünden sonra tüm arkadaşlarının F.Gülen
cemaati üyeleri olduklarını öğrenebildim.

Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

4 Nisan 2017 Salı

TEVRAT ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE HİPNOZ, ZİHİN KONTROL TEKNİĞİ

HİPNOZ...

İlle de Amerikan çizgi romanlarında olduğu gibi "gözlerime bak artık kölemsin" şeklinde yapılmıyor.
Yanınızda oturup sizi yüceltiyor, onaylıyor ana fikirleri değişen o değil siz oluyorsunuz.

Tevrat Danyal peygamber kitabında Babilde esir olarak büyüyen Danyal ve iki Yahudi genci, Babil kralına rüya gördürmeyi ve onu kendilerine müraccat edecek hale getirirler. Gerisi kolaydır. 

Ülkenin en güçlü insanı olurlar. Babil büyücüleri de boş değildir onlar da devreye girince peygamberlerin sıkıntıları başlar. Tarih boyunca krallara rüyalar gösterip, açıklayan, baş ağrıları yaratıp lir çalarak tedavi eden büyücülere Davut peygamber de dahildir.

Davut peygamber karakteri büyük ihtimal ile Büyük İskender zamanında Yunan hileci tanrısı Hermes karakterine benzetilmiş olmalıdır. Hermes de daha doğar doğmaz kundağından çıkıp ağabeyi Apollon'un öküzlerini çalıp bir mağaraya saklar. Mağarada bulduğu bir dev kağlumbağayı öldürüp kabuğundan Lir, bağırsaklarından da tel yapar.
Ağabeyinin şikayeti üzerine olay Zeus'a iletilir ve yargılanmak için kundakta uyuyan Hileci tanrı Hermes Zeus'un huzuruna annesinin şakın bakışları arasında çıkartılır.
Hermes yaptığı liri çalarak Zeus ve tanrıları büyüler ve peygamber olur. Tanrılar meclisinin kararlarını insanlara, insanların işlerini de tanrılara götürür. Ağabeyi Apollon öküz ve ineklerine karşılık Liri ister ve müziğin tanrısı olur. Hermes, sınır boylarında gezerek Yunanlı tüccarlara tercümanlık yapar pasif eşcinsel ilişkilere girer. Tercümanlığın ilkelerini de belirleyen odur.

Şimdi Lir çalarak tedavi yapan, kral Saul ve oğlu ile pasif eşcinsel ilişkiler yaşayan, Aramiler ile Filistinlilerin sınırlarında gezen savaşçı, müzisyen, Hermes Karakterinden uyarlanma Davut peygamberin Saul'a Lir ile şifa vermesini okuyalım.

Tevrat;
Samuel 16;14....23.
Davut Saul'a Lir Çalıyor

1.Sa.16: 14 Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bingönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.

1.Sa.16: 15 Hizmetkârları Saul'a, "Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü birruh sana sıkıntı çektiriyor" dediler,

1.Sa.16: 16 "Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın."

1.Sa.16: 17 Saul hizmetkârlarına, "İyi lir çalan birini bulup bana getirin" diye buyurdu.

1.Sa.16: 18 Hizmetkârlardan biri, "Beytlehemli İşay'ın oğullarındanbirini gördüm" dedi, "İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü birsavaşçıdır; akıllıca konuşur, yakışıklıdır. RAB de onunladır."

1.Sa.16: 19 Bunun üzerine Saul İşay'a ulaklar göndererek, "Sürüyü güdenoğlun Davut'u bana gönder" dedi.

1.Sa.16: 20 İşay ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi.

1.Sa.16: 21 Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi.

1.Sa.16: 22 Saul İşay'a şu haberi gönderdi: "İzin ver de Davut hizmetimde kalsın; ondan hoşnudum."

1.Sa.16: 23 O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.""

Bir çeşit hipnoz yoluyla krala verilen baş ağrısı onu anında sağlıksız ve muhtaç olmasını sağlıyor, Lir çalan bir eşcinsel saray kölesi gelip onu honut ediyor ve kurtuluyor. Böylece hipnoz yemiş kral köleye dönüşüyor.

Şimdi Danyal Peygamberin kölelikten Nebukadnezar'ın danışmanlığına sıçramasında "RÜYA GÖRDÜRME TEKNİĞİ" nasıl kullanılmış okuyalım;


DANİEL (Danyal)

Daniel Babil'de Eğitiliyor

BÖLÜM 1


Dan.1: 1 Yahuda Kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.

Dan.1: 2 Rab, Yahuda Kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar*fa* ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi.D Not 1:2 "Şinar", yani "Babil".

Dan.1: 3-4 Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeyeyetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildaniler'in* dilini ve yazısını öğretecekti.

Dan.1: 5 Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı.

Dan.1: 6 Seçilen gençler arasında Yahudalılar'dan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı.

Dan.1: 7 Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abed-Nego adını verdi.

Dan.1: 8 Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlaraayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu.

Dan.1: 9 Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle,sevecenlikle davranmasını sağladı.

Dan.1: 10 Adam Daniel'e, "Yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkarım" dedi, "Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş olursunuz."

Dan.1: 11-12 Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael,Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip, "Lütfenkullarınıza on gün olanak tanıyın" dedi, "Bu on gün içinde bizeyemek için sebze, içmek için de su verilsin.

Dan.1: 13 Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerinyüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın."

Dan.1: 14 Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara on gün deneme fırsatı verdi.

Dan.1: 15 On gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu.

Dan.1: 16 Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler içinayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü.

Dan.1: 17 Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelikverdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

Dan.1: 18 Kralın belirlediği süre tamamlanınca, saray görevlileriyöneticisi gençleri Nebukadnessar'a götürdü.

Dan.1: 19 Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael,Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı.

Dan.1: 20 Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadıve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.

Dan.1: 21 Kral Koreş'in krallığının birinci yılına dek Daniel sarayda kaldı.

Nebukadnessar'ın Gördüğü Düş

BÖLÜM 2

Dan.2: 1 Krallığının ikinci yılında Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhuüzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı.

Dan.2: 2 Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldızbilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular.

Dan.2: 3 Kral, "Beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlamageldiğini öğrenmek istiyorum" dedi.

Dan.2: 4 Yıldızbilimciler Aramice*fb*, "Ey kral, sen çok yaşa!"dediler, "Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim."D Not 2:4 2:4-7:28 ayetleri Babil'de o dönemin resmi dili Aramice yazılmıştır.

Dan.2: 5 Kral, "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini banaaçıklamazsanız, kararım kesin, paramparça edileceksiniz" diyekarşılık verdi, "Evleriniz de çöplüğe çevrilecek.

Dan.2: 6 Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz, sizibüyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için banadüşü ve ne anlama geldiğini açıklayın."

Dan.2: 7 Onlar yine, "Ey kral, düşü bu kullarına anlat ki, ne anlamageldiğini söyleyelim" dediler.

Dan.2: 8 Bunun üzerine kral, "Kararımın kesin olduğunu bildiğiniziçin zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum" dedi,

Dan.2: 9 "Ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız, sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki, ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım."

Dan.2: 10 Yıldızbilimciler, "Yeryüzünde senin bu isteğini yerinegetirecek tek kişi yoktur" diye yanıtladılar, "Kaldı ki, büyük,güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya dayıldızbilimciden böyle bir şey istememiştir.

Dan.2: 11 Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasındayaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur."

Dan.2: 12 Buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilgelerin öldürülmesini buyurdu.

Dan.2: 13 Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'learkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi.

Dan.2: 14 Daniel Babil'in bilgelerini öldürmeye giden kralın muhafızbirliği komutanı Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu.

Dan.2: 15 Aryok'a, "Kralın buyruğu neden bu denli sert?" diye sordu.Aryok durumu Daniel'e anlattı.

Dan.2: 16 Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlamageldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi.

Dan.2: 17 Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya,Mişael'e, Azarya'ya anlattı.

Dan.2: 18 Göklerin Tanrısı'na yakarmalarını istedi; öyle ki, Tanrıonlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşlarıBabil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler.

Dan.2: 19 Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerineDaniel Göklerin Tanrısı'nı övdü.

Dan.2: 20 Şöyle dedi:"Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

Dan.2: 21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.Bilgelere bilgelik,Anlayışlılara bilgi verir.

Dan.2: 22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,Karanlıkta neler olduğunu bilir,Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

Dan.2: 23 Ey atalarımın Tanrısı,Sana şükreder, seni överim.Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,Senden istediklerimizi bana bildirdinVe kralın düşünü bize açıkladın."

Daniel Düşü Yorumluyor

Dan.2: 24 Daniel, kralın Babil'in bilgelerini öldürmeye atadığıAryok'a giderek, "Babil'in bilgelerini yok etme" dedi, "Benikrala götür, düşünün ne anlama geldiğini açıklayacağım."

Dan.2: 25 Aryok onu hemen krala götürdü ve, "Sürgündeki Yahudalılararasında kralın düşünü yorumlayabilecek birini buldum" dedi.

Dan.2: 26 Kral, öbür adı Belteşassar olan Daniel'e, "Gördüğüm düşüve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?" diye sordu.

Dan.2: 27 Daniel şöyle yanıtladı: "Kralın açıklanmasını istediği gizine bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir.

Dan.2: 28 Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte nelerolacağını Kral Nebukadnessar'a O bildirmiştir. Yatağında yatarkengördüğün düş ve görümler şunlardır:

Dan.2: 29 "Sen, ey kral, yatarken gelecekle ilgili düşünceleredaldın, gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi.

Dan.2: 30 Bana gelince, ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğumiçin değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin, aklındangeçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı.

Dan.2: 31 "Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çokbüyük ve olağanüstü parlaktı, görünüşü ürkütücüydü.

Dan.2: 32 Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıylakalçaları tunçtan*,

Dan.2: 33 bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, birkesimi kildendi.

Dan.2: 34 Sen bakıyordun ki, bir taş insan eli değmeden kesilipheykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti.

Dan.2: 35 Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı; yazınharman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgarçıktı, hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpantaşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu.

Dan.2: 36 "Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sanaaçıklayalım.

Dan.2: 37 Sen, ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sanaegemenlik, güç, kudret, yücelik verdi.

Dan.2: 38 İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşlarısenin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin.

Dan.2: 39 Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir krallık çıkacak.

Dan.2: 40 Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir herşeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak.

Dan.2: 41 Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün; yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak, çünkü demiri kille karışık gördün.

Dan.2: 42 Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildenolduğu gibi, krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak.

Dan.2: 43 Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklarevlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar, ama demirin killekarışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar.

Dan.2: 44 "Bu krallar döneminde Göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak,başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallıkönceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza dek sürecek.

Dan.2: 45 İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir."

Dan.2: 46 Bunun üzerine Kral Nebukadnessar Daniel'in önünde yüzüstüyere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu.

Dan.2: 47 Daniel'e, "Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçektentanrıların Tanrısı, kralların Efendisi" dedi, "Gizleri açan O'dur."

Dan.2: 48 Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi; ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil İli'ne vali atadı, Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı.

Dan.2: 49 Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yuda Babil İli'nde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı.""

Kaldeliler, Babiller/Aramiler, Yahudiler ve Hintliler yeryüzünde büyü, illüzyon, telepati, telekineti gibi konularda her zaman bir numaradırlar ve tarih boyunca bu huyları yüzünden sürülmüşlerdir.
Bizim Keloğlan masallarında da büyülenmiş padişah Hulusi Kentmen'i Şeytane sultan ile veziri Kayhan Yıldızoğlu'nun etkisinden kurtaran Rüştü Asyalı filmi hala tvlerde gösterilmektedir.

Bilinen insanlık tarihinde bütün devletlerin dini rejimlerle yönetilmeleri ve bu kültürlerde de ruhaniliğin yaygın olması yüzünden büyü, illüzyon, sihir, simya, telepati, hipnoz da din bezirganları olan ruhbanların tapınaklarda öğrendikleri temel bilgilerdi. İbni İshak, Siretül Resülulullah kitabnda Necd veya Necran bölgesinde Muhammet peygamberden 150 yıl kadar önce sihirbazlık okulları olduğunu yazmaktadır. Bu bilgilerde dinlerin büyü, sihir, telepati gibi veya illüzyonlar kullanan rahiplerce yani "mucizeler gösterenlerce" yayıldığını anlatmaktadır. Musa'nın asasının yılan olup firavunun büyücüsünün asasını yutması efsanesi de büyücülük yarışıdır. Adamına göre de kazanan tanrının adamı olur ve gerçektir. Ama sonunda gerek tanrı gerek din bezirganları sonunda büyü, kitle hipnoz teknikleri kullanmaktadırlar.

Davut peygamber soyundan Hristiyan oldukları iddia edilen ve Ermenistan ve Gürcistan'ı 800 yıl yöneten Bagratuni ailesinin Fransa, Almanya, Belçika, Polonya gibi ülkeler yanında Rus Çarlığında Rasputin efsanesi tam bir Drakula efsanesidir ve büyücülük, zihin kontrolünde olağan üstü anıları insanlık tarihinde hala konuşulur. Bu konuda "Gürcü Bagratunilerden Bagatalı Teyyüp'e" yazımı da okuyabilirsiniz.

Yahudilerin, Aramilerin sürgünleri esasında büyücülükleri yüzündendir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini gizleyen Kripto Yahudi olduğu yazar Ergun Poyraz ile en yakın dava yoldaşı eski maliye bakanınca da açıklanmıştır. Basit büyüler, ses tonunda titreme olmadan, kendinden emin, karşındakine sorgulama aralığı bırakmadan amaç doğrultusunda "soru cevaplı hoşa giden ses tonuyla konuşmaktır.

Hiç bir televizyon programında tek bir muhalefet partili ile tartışmadan ON BEŞ yıldır iktidarda kalan AKP en çok bu hipnoz yokunu kullanmaktadır. 

Buna R.T.Erdoğan ın ses tonuna eklenmiş bazı elektronik sinyalleri de düşünürsek AKPlilerin neden tereddütsüz ve ne denilirse denilsin asla ikna olmayan AKPlilerin imalat tekniğini de anlamış olacağız.

Arami, Yahudi, Hristiyan ruhbanların en önemli özellikleri hitabet, müzik yani ilahilerle afyonlu yiyecek içeceklerle yapılan zikir ibadetleri, namazlar hipnozun ta kendisidir.
AKP'nin de tarikatları denetim dışı bırakması ve uyuşturucu tüketiminin AKP döneminde had safhaya ulaştırılması, polise alınan esrar kullanımını ölçen cihazların geri alınması beni bu hipnoz olayına ikna etmektedir.
 Gerisi sizin anlayışınıza kalmış.

Bir de şu videoyu izleyiniz;
Hipnoz ille de Mandrake çizgi roman kahramanının bakışlarıyla insanı köleye çevirmesi şeklinde değil, size düşünme şansı vermeden, bağlaçlarla uzatılan titremeyen ses tonuyla inandırıcı hitabetlerle de yapılmaktadır. Bu video bunu gayet iyi anlatmıştır.

Bu da İngilizce idare edin. Bireyden topluma hipnozla bir milleti veya dünya halklarını yönetme tekniklerinde hipnoz daima yer almaktadır.

Hepimiz bir şekilde bu zihin kontrol tekniklerinden nasibimizi farkında olmadan alıyoruz ama ülkemizde ve Müslüman toplumlarda bu en çok tarikat, cemaat ve aşırı radikal siyasi partilerce üyelerine ve televizyon, radyo, yazılı basın yoluyla da halka yapılabilmektedir.
Özellikle AKPliler ile cemaat ve tarikat mensupları, terör örgütü üyeleri bunlara dikkat etmelidirler.
Mutlaka bir tür hipnoz altında olmaları mümkündür.

Takdir sizindir.

Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc