Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

17 Mayıs 2015 Pazar

DEVLETİNE SADIK BİR HOCANIN ATATÜRK YORUMU

Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanlar, Ermeni, Rum tehcirlerinden kurtulmak için Müslüman olmuş dönmeler, Osmanlı'nın çökeceğini anlayınca dini bozmaya, Hristiyanlığa, Yahudiliğe dönüştürmeye başladılar.

Aynı olay, Emevilerin çöküşü olan 745'lerde başlamıştı, 850'lerde Bizans'ın doğu Anadoluyu tamamen ele geçirip bütün Müslümanları kıyıp bu günkü Urumiye gölüne ölü bedenlerini attığında, Bitlis-Ani gibi doğu Anadolu ve Kuzey Irak, Güney Azerbaycan'a aykın yerlerde tek Türk ve Müslüman kalmamıştır.

Abbasilerin çöküşleriyle sürdü. Selçuklu imparatorluğunun çöküşünde de bu hocalar etkili oldular.
Çanakkale zaferinden sonra Yıldırım
Ordularına giderken çektirdiği
resminde;
"ÖYLE BİR GAZA EYLEDİK 
Kİ HOŞNUT EYLEDİK PEYGAMBERİ"
cümlesini resmine yazmıştır.


Aynı olay Osmanlı'nın 1774'te başlayan çöküşü ile 125 yıl sürmüş, cumhurşyetin ilanında devam etmiş, Atatürk'ün ölümünden sonra da hız kazanmıştır.

Günümüzün Deliüzzamancı Nurcuları, Işıkçı Fethullah Gülencileri hep bunlardır. Sünni Msülümanlar gibi beş vakit namaz kılan, diğer ibadetlerini yapan, Gregoryen Ortodoks Hristiyan Ermeniliğinden, günde yedi vakit namaz kılan Ortodoks Süryani Hristiyanlığından, paskalya bayramlarında namaz kılan Ortodoks Grek/Rum hristiyanlarından, beş vakit namaz kılan Sabilikten, günde iki vakit namaz kılan Kürt Yezidiliğinden, beş vakit namaz kılan Zerdüştlükten, günde beş vakit namaz kılan Şemsi, Yakubi Yahudi mezheplerinden dönenler hepsi birer İslami tarikat altında dini bozmaya, Türk ve Müslümanların bağımsızlık hareketlerini boğmaya çalışmışlar ve haçlılarla işbirliği yapmışlardır.

İslam'ın güçlü olduğunda, "Müslüman olduk" deyip dönenler, İslam ve Türk devletleri zayıfladıklarında eski inançlarına dönüvermişler, haçlılarla birlik olmuşlardı.

Bu konuda bu blog arşivinde çok sayıda yazı bulabilirsiniz.

Mehmet Bayraklı adlı şahsın gönderdiği videoda Atatürkçü, vatansever hocamızın vaazını izleyelim.

Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

CUMHURBAŞKANININ ARNAVUTLUK BOZGUNUNUN SEBEBİ, ABD'NİN İNDİR BİNDİR SİYASETİ

R.T.Erdoğan, Gülen okullarını, yaptırdığı bir cami v.s karşılığında kapatmasını istemiş.
Videoda işlendiğine göre, Arnavutluk büyük mali sıkıntı içinde ve "camilerini yaptıramadıklarını" söylüyor.

Bir cami yaptır karşılığında Gülen okullarını kapat. de.
Adamlar yıllardır bu okullara, muhtaç, onları bile nimet görüyorlar.
Fakir insanlar.

Karşındakini, ABD'nin ters kutbu Putin mi sandın?

Bir şey vermenin karşılığını anında istemek, her bakımdan terbiyesizliktir.
Gitmeden, öneriyi yapmadan önce bilgi alacak, nabız yoklayacak elçin, konsolosun, gazetecin de mi yoktu da bu hale düştün Tayyip.

BU DURUMA DÜŞECEĞİNE İSTİFA ET GİTSİN.
KENDİNİ DE DEV LETİ DE REZİL ETMEZDİN.

Cemaati tasfiye etmene eyvallah ama seni kim temizleyecek bu devletten?
O, gerçekten bu ülkede büyük bir MİLLİ SORUN!

İndir Bindir Siyaseti;

Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün dünya önderlerine kadar yaşanılan başarısızlıklar hep Amerika'nın halt etmesi.
Olmayacak adamı tut, sefillikten al, piyango vurmuşçasına devletin en yükseğine kaldır, koy, sonra da ;

-Sen denileni yap, gerisini biz çözeriz" de.

Adam, yeni yerine alışıncaya kadar sizin ona neler imzalattığınızı fark bile edemesin. Sonunda da bütün dünyada aynı sonucun çıkması da doğal olacak elbette.

Mübareki indir Mursiyi bindir,Mursiyi indir, Sisi'yi bindir.


Bizde de Osmanlıdan beri, padişahların biri indirildi, öteki bindirildi.

Cumhuriyet geldi, padişah indirildi, Atatürk bindirildi, Atatürk indirildi, İsmet bindirildi, İsmet indirildi,Menderes bindirildi, Menderes indirildi yine İsmet bindirildi, İsmet'in ardından Süleyman Demirel bindirildi..

1971'den sonra, İsmet iptal edilip yeri Bülent Ecevit'e teslim edildi. Eecevit-Demirel indir bindiri, 12 yıllık Turgut Özal, SODEP arası dışında 2003'e kadar geldi.2003te Bülent Ecevit, musalla taşına hazırlanmış olarak indirildi, yerine R.Tayyip bindirildi.

Şimdi de Süryani Tayyip'i indirip, yerine Ermeni Kemal'i bindireceksin.

Şapkadan gene sen çıkacaksın.

Her yerde indir, bindir, indir bindir.


Kişiler değişir, düzen değişmez.

Ey Amerika bu işlere biraz kafa yor, dünya indir bindir ile yönetilmez.

Bırak milletler sandıklarından seçtikleri adamları çıkarsınlar.

Mısır'dan ABD kuklacılığına dair
bir karikatür.


Belki sen de rahat edersin.

Değiştirin bu "indir-bindir siyasetini. Bıktık. Biraz da komünistler, dinsizler, deistler gelsin.

Mecburmuyuz sizin Protestan-Mason köktendinci siyasetlerinize canım?

Tayyip gibi, merhum Suudi kralından "Fırıldak" sıfatı almış birisi bile bozgun yiyorsa, gerisini siz düşünün.

Bu bozgunlar sizin bozgunlarınız.

İndir, bindir, indir, bindir, yetti gari...