Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

10 Ekim 2014 Cuma

ÖLSEM DE KURTULSAM BU İĞRENÇ DÜNYADAN BIKTIM

İğrenç olan dünya değil, insan şekilli yaratıklar...

Zerdüştlerin din kitabı Avesta'da anlatılan "Yaratılış Destanında", İranlıların ilk Adem ve Havva'sının adları Maşyo ve Maşyoy'dur.

Tanrı dedikleri cinler bunları yaratır. Bir dönem çocuk yaparlar. Yaşarlar, cinlerin arasında.

Karınları acıkır, bir inek avlarlar, cinler öğretmiştir.

Beşe bölerler, ikisi kendilerine, üçü de yerdeki, havadaki, gökteki cinlere.

İdare ederleri, cinler onları madenlerde çalıştırırlar.

Sonra, bakarlar ki bir gün cinler çocuklarını yiyorlar.

Karar verirler.

"Bu dünyada yaşanmaz. Çocuk yapmayalım ki bizim gibi köle olmasınlar."

Buna şeytan sevinir "Ahura Mazda'nın yaratıkları onu istemiyor, üremeyecekler, askeri az olacak, ben ondan güçlü olacağım" diye.

Kızan ise, İyiliğin, yaşamın tanrısı Ahura Mazda olur.

Onlara müdahale eder. Akıllarını siler.

Serbest kaldıklarında fikirler tamamen değişmiştir.

"Çocuk yapalım, çocuk yapalım" diyerek 60 yıl boyunca durmadan sevişip çocuk yaparlar. Onların da çocukları olur ve yeryüzü insanla dolar.

Sizce bu tanrı bizi iyilik olsun diye mi yarattı?

İranlılara göre bu dinin geçmişi 60.000 yıla uzanır.

60.000 yıl sonra, cinlere kurban giden Maşyo ve Maşyoy'un çocukları, bu asırda, çok daha vahşi ölümlerle her gün on binlerce verilmiyor mu?


Takdir sizindir.
Alaeddin Yavuz
keykubat /adilyargic/ adilyargicc

6 Ekim 2014 Pazartesi

"HAYIRLI CUMALAR" HRİSTİYANLARIN SELAMIDIR.

“HAYIRLI CUMALAR” HRİSTİYANLARIN ORUÇ GÜNÜ İLETİSİ

Size Cuma mesajları geliyor mu bilmem. Hiç sevmediğim halde, hata dinlere inanmadığımı açıkladığım, yazdığım, her yerde de söylediğim halde, bana daha fazla “Hayırlı Cumalar” mesajları geliyor.


AKP gelinceye kadar mı “Müslüman’dık” AKP geldikten sonra mı “Müslüman olduk” diye kendime sormaya başladım.

Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya pazarlanmasına şahit olmasam, 60’ına merdiven dayamış olmasam AKP zamanında Müslüman olduk” diyebilirdim.

Ama, şimdi, AKP ile milletin dini, milli inançlarının IRZINA GEÇİLDİ diyebiliyorum.
Nasıl mı?
İşte bu dinde olmayan kutlamalar ve niceleriyle.
Şu HAYIRLI CUMALAR ifadesinin Hıristiyanlık dinindeki yerini sizlere vereyim de okuyunuz bakalım bana hak verecek misiniz?
İsa Çarmıhta ölümü beklerken.

İsa peygamberin, Kudüs’e girerken, yolda gördüğü bakire dişi sıpaya binerek “Allah olduğunu” kanıtladığı günden sonra sonunu hazırlayan olaylar başlar. Yahudi olduğundan, sözleri de Yahudilerin en büyük din ulemaları olan Sinod, Sinhedrin meclisi üyelerini delirtir.
Sonunda ölümü öncesi bir aylık olaylar onun sonunu getirir. İsa’nın çarmıha gerilmesi konusunu anlatmamı da beklemeyiniz, muhakkak ki bir yerlerde bu konuda bilgi sahibi olmanız gerekir.

Doğrudan konuya girmemde bu yüzden sakınca görmüyorum.

Yazıda kaynak olarak İncil’in ilgili ayetleri yanında “Wikipedia” dan da yararlanılmıştır.

“İyi/Hayırlı Cuma”, İsa’nın çarmıha gerilerek Calvary (Golgota/Kafatası Tepesi) nde ölümünün anısına Hıristiyanların özen gösterdikleri dini tatil günüdür.
İsa peygamberin çarmıha gerilip öldürüldüğü ve iki gün sonra dirilip göğe çekildiği olayların yaşandığı haftaya Hıristiyanlar “Latince Hebdomas Sancta; Hebdomas Mayor/Büyük Hafta/Kutsal Hafta” adını vermektedirler.

Bu haftanın kutsal günleri Çarşambadan başlar, Kutsal Çarşamba (Spy Wednesday), Kutsal Perşembe (Maundy Thursday), Kutsal/İyi/Hayırlı Cuma (Holy Friday) ve Kutsal Cumartesi (Holy Sturday) günlerinden ibarettir ve Paskalya Pazarı (Easter Sunday) gününü içine almaz.


III. ve IV. Yüzyıllarda oluşturulmuş Havariler Anayasası (M.18;19)nda bulunan özel bir haftayı işaret eden tarihtir. Paskalya bayramından bir hafta önceki haftadır. Bu metinlerde bütün haftanın günleri kutsal olmasına rağmen özellikle Cuma ve paskalya günü olan Pazar günü oruç tutulur. Bu oruç sadece diğer günlerden daha az yemek yemeyi ve yemeklerde et kullanmamayı gerektirir.
Bu “Hayırlı Cuma” gününde oruç ve tatil uygulamasının, Pazar ile hafta tatilini “iki güne” çıkartacağı endişesiyle İmparator Konstantin tarafından hoş bakılmadığından şüphe edilir.
Teosidiyus metinlerinde ise bütün bu “15” gün boyunca bütün iş yerlerinin, mahkeme kapılarının kapatıldığı yazılıdır.
Haftanın en belirgin, öne çıkan günü Kutsal/Hayırlı Cuma günüdür. Onu “Sabbatum Magnum/Büyük Sabbat” yani “Hayırlı/Kutsal Cumartesi” diğer deyişle “Paskalya Arifesi” takip eder.
Özellikle Nurcular ile Fethullah Gülenci Işıkçılar tarikatlarının halkımıza dayattığı “Kutlu Doğum Haftası” nın da “14” Nisan öncesindeki hafta olması tesadüf değildir.
 Bu kutsal Haftanın önemine gelince, İsa’nın Kudüs’e girmesiyle başlamasıdır.
Pazartesi günü; İncil Yahya 12:1-11 ayetlerinde geçtiği gibi Bethany’de İsa’nın yağla ovularak vaftiz edildiği gündür.
Salı Günü; İncil Yahya (13;21-38) ayetlerde anlatıldığı gibi, son yemekte Yuda İskaryot’un ihanet edeceği ve onun da ihanetini inkar edeceği kehanetini İsa yapar.
Çarşamba günü: Matta İncili (26:14-25) yazdığına göre Yuda İskaryot, yüksek Yahudi ulema meclisinden bir rahip ile ihanetini planlar. Bu yüzden de “Spy/Casus Çarşamba diye de anılır.
Katolik Kilisesince yazılmış Roma Ayinlerinde Paskal Triduum ya da İslam’da aynı adı taşıyan “Üç günler”  adıyla dilimize çevirebileceğim; Haz, Ölüm, Gömülme Üçgünü( Easter Triduum) , Hayırlı Cuma Üç günü (Holy Triduum) ve Paskalya Dirilme Üçgünü (Pascal Triduum)olarak düzenlenmiştir. Pazar günü İsa’nın dirilmesi ve göğe çıkması adına akşam ayini düzenlenir.

Katolik Kilisesi, Cuma gününü  Oruç günü, Latin Kiliesi “Tam Yemek günü”, ama her gün yenilenlerden daha az ve et içermeyen yemeklerin yenildiği ibadet günü olarak tanımlamıştır. Bu yüzden de bazı Hristiyan ülkelerde bu güne Balık Günü de denilir ve bu ülkelerde saat 15.00’e kadar tatil de yapılmaz.
Kutsal Cuma ya da “Hayırlı Cuma” günü, Amerika’da kurulan ilk “12” eyalette tatil olarak kutlanmaktadır.

Paskalya Hıristiyanlığında;
İsa Doğruldu, Kutlu Paskalya
/Zevk günleri olsun

Rengarenk Paskalya yumurtaları
Bizans Hıristiyanları (Doğu Hıristiyanları), Ortodoks Hristiyanları (İstanbul Ayinlerini takip edenler) ve Grek/Yunan Hristiyanları bu  Cuma gününü, “Büyük Gün, Kutsal/Hayırlı Gün ya da “Ulu/Büyük Gün” adıyla anarlar.


Kısaca özetlersek, İncil'de geçtiğine göre, İsa Allah'ın oğlu ve kendisidir. İnsanlar günahkâr yaratılmış ve günahkar doğmaktaydı.
O insanlara acıdı,
"Ölümlü İnsan" olarak yeryüzüne "Kutsal Hizmetçi" Meryemden Yahudi Sinogogunda doğarak geldi. Kendisinden önce yaşamış, onun zamanında yaşayan ve onun ölümünden sonra yaşayacak olanların günahlarını "kendisini çarmıha gerdirip öldürterek ödedi". O zamana kadar bütün kavimlerin tanrıları da doğup ölüyorlardı. İsa, "Ölen Tanrı Dinlerinin" tanrı tanımlarına birebir uyan bir kişilikti. O da, ölerek insanlığı günahlarından kurtarmış bir "Ölen Tanrı"ydı. Böylece Hristiyan olan herkes, bu fedakâr "Ölen Tanrı" sayesinde kurtulmuş olacaktı.

Çarmıha gerilip "Öldürüldüğü gün CUMA" olduğundan, o gün İsa'nın ölümüyle insanların günahları bağışlandığından "Hayırlı Cuma" ilan edilmiş, iki gün sonra "dirilip göğe çekildiği gün de PAZAR" olduğundan bu güne de "Easter, Paskalya/Zevk-Haz-Bayram" günü denilir.
"Hayırlı Cuma-lar" Hristiyanların günahlarının bağışlandığı gün" olduğundan bu adı almıştır.
İnsanlığa karşı görevini yapıp, işini bitiren tanrı, Tevrat'ın Yaratılış Kitabında evreni ve gök cisimleri yaratmayı "altı günde" bitirdikten sonra yedinci gün "Pazar günü" işini bitirip göğe çekilmesi, "Tatil yapması" da yaratılış kısmına uygundur.

Müslümanlar ise benzer anlamda "Cumanız Mübarek olsun!" deyimini kullansalar da, ben çocukluğumda böylesine "Hayırlı cumalar" kutlaması ne gördüm ne işittim. "Cumanız mübarek olsun" ifadesinin de çoğunlukla bu Nurcu tayfasından işitirdim.

12 Eylül 1980 askeri cuntasının getirdiği olanaklarla devletin bütün kurumlarına yerleştirilen  Işıkçılar tarikatı mensupları Fetullah Gülen önderliğinde devleti teslim almış olan 1915 Ermeni Tehcirinde “Müslüman olduk” deyip kalan, Sünni Müslüman gibi yaşayan ama içinde Gregoryen Hıristiyan kalan kripto Ermeni cemaatidir.

Nurcular ise Osmanlı zamanında, Şafi Kürtler, Süryani Hristiyanları, Yezidi, Yahudi Kürtler ile Rum soylu Araplar arasında yayılan Efganilik, Bahailik, Vehhabilik akımlarını takiben kurulmuş, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidar edilen DP’nin getirdiği, Süryani Hristiyanlığı, Sabi, Şemsi, Yakubi Yahudilerinin Sünni İslam ile karıştırdıkları İngiliz/Amerikan/Mason İslamı akımları, 03 Kasım 2002 genel seçimleriyle iş başına geçen AKP hükumetiyle toplumumuza dayatılmıştır.
Bu dayatmanın “Hıristiyan kökenlerinin” en belirgin işaretleri, Çarşaf-peçe, Türban dayatmasının yanında, İslam’da yeri olmayan “Kutlu Doğum Haftası” adı ile “Hazreti Muhammet’in Doğum Günü” etiketi altında “İsa’nın çarmıha geriliş ve Diriliş günü” olan “Paskalya bayramlarını” Müslümanlara kutlatmasıdır.

AKP döneminde, cep telefonlarımıza gelen mesajlardan televizyon ekranlarına yansıyan bir “Cuma Düşkünlüğü” aldı başını gitti.

“Hayırlı Cumalar” iletilerinden bana iyice gına geldi.
Bu yazımdan sonra aklı olan ne “Kutlu Doğum Haftası” kutlar ne de “Hayırlı Cumalar” mesajına hoş bakar.

İnsanların dini değerlerine bir şey deme hakkımız yoktur ama, Müslümanlık adı altında Hıristiyan ve Yahudi dini değerlerine halkı alıştırmak da onları dininden çıkartmak, değiştirmek, dönüştürmek onlara yapılan en büyük aşağılama ve hakarettir.

O halkı “kültürel olarak köleleştirmektir.

Bu millet de katlanırsa katlanır artık.

Alaeddin Yavuz
keykubat /
adilyargic/
adilyargicc
 NOT:Gregoryen Ermenilerin, Süryani, Sabi, Yahudi Hıristiyanlarının "Allah" adıyla Müslümanların tanrısına "Ay Tanrısı" olarak tapındıklarını unutmayınız.
Kaynak olarak verdiğim Wikipedia linki ve ona bağlı linklerden yararlanılmıştır. Yorumlar bana aittir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday

EKTİR;
HRİSTİYANLARDA ARALIK AYININ KUTSAL GÜNLERİ

ARALIK AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ

08 Aralık- Buda Günü-Buda’nın aydınlanma günü
Hristiyanlık
İlk Dört Pazar- 25 Aralıktan önce kutsal sayılır.
05 Aralık- Aziz Krampus günü- Noel babanın alternatifi şeytan olarak Hristiyanlık öncesi Alp dağları çevresinde kutlanan, çocukları cezalandıran bir azizmiş. Hristiyanlığa girmiş işte.
06 Aralık. Aziz Nikola (Noel baba) günü.
13 Aralık- Aziz Lusiya (Lucia) günü. Kilis bayram günüdür. Aziz Lusiya, elinde ışık ve tatlılarla gelen genç kadındır.
En Uzun Gün-Kayıpların bulunduğu gün ve kış gün dönümü arifesi olarak kutlanır.
24 Aralık Nole arifesi
25 Aralık Noel günü. Dünyada yaygın olarak Hristiyanlarca ve Hristiyan olmayanlarca da kutlanan ve tatil olan gündür.
25 Aralık Sirmum’lı Anastasiya günüdür.
25 Aralık- 06 Ocak-Meryem ana ile Yahya peygamberin Betlehem’e yola çıktıkları günler adına kutlanır.
16-24 Aralık Los Posadas- Meksika’da Meryem ile Yahya’nın Betlehem’e yola çıktıkları günler olarak kutlanır.
26 Aralık- Aziz Stefanos günüdür. Musa’ya küfür ettiği gerekçesiyle Yahudilerce recm edilmiştir.
27 Aralık- Evancelist Aziz Yahya günü
28 Aralık Kutsal Masum’ların günü- Matta İncil’ine göre, Romalıların tayin ettiği Yahudi kralı Herod’un tahtını kaybetmekten korktuğu için yeni doğan çocukları öldürttüğü gündür.
31 Aralık Aziz Silvester günü-M.S. 335’t3 ölen papa Silvester’in ölüm günü.

3 Ekim 2014 Cuma

AKP'NİN DİNİ VE MEZHEBİ NEDİR?AKP, KESİNLİKLE SÜNNİ MÜSLÜMAN DEĞİLDİR.

Ahmet Davutoğlu, "Din eğitimi terörü önler" demiş.

Hangi dinden bahsediyor bu salak?

Ahmet Davutoğlu,Kendisi Kırımlı Musevi. Eşi de öyle, adı da Sara.

Siz hiç "Sara, Sare" adlı Müslüman kadın tanıdınız mı?
Ben tanımadım.
PKK, Yezidi, Zerdüşt, Ortodoks Hristiyanlığın farklı uygulamaları olan Gregoryen, Protestan, Katolik Ermeniler, Süryaniler, bu dinlerde görünen Yahudilerle dolu.

Besledikleri Işid, Avrupa ve Rusya dahil her milletten lejyoner ordusu olmasına rağmen Vehhabi görünmektedir. Ama, Ortodoks Hristiyanlığı farklı İncillere göre uygulayan Süryani, Kipti, Gregoryen, Habeş Hristiyan mezheplerinden olan ABD ve AB ülkelerinden toplanmış militanlardan oluşmaktadır. Komutanları da Fransız lejyoner ordusundan bir tuğgeneraldir.

AKP'nin çok sevdikleri(!) Osmanlı'nın son şeyhülislamları da Yahudi, İsevi devşirmeleriydi ve hepsi Vehhabiliği ayrı bir din olarak yorumladılar. 1740'larda İngiliz rahip ajanlarınca piyasaya sürülen Vehhabiliği Osmanlı asla "İslam" kabul etmedi.

IŞİD de Vehhabi, Türkiye'de her din var ve Aleviler mezhep sayılmamalarına rağmen mezheplerden fazla nüfusa eriştiler. Gülen cemaati, Müslüman Gregoryen Ermeni, Nurcular Süryani, Yezidi Kürtlerin Şafilikle harmanladıkları Mason İslamıdır.

AKP zaten Kripto Rum, Ermeni, Gürcü, Çerkez Vehhabiler ve Hristiyanlardan ibaret. Çarşaf-peçe, türban zaten bu dinlerin simgesi, rahibe kıyafeti. Süryani kilisesi "kadınlarının rahibeler gibi giyinmelerini tercih ettiklerini açıkladı zaten.
Önce dinin ve mezhebin adını koysunlar da bilelim.
Hangi din, hangi mezhep?
İran Mitracılığını Grekler kopyaladılar, Hristiyanlık çıkıncaya kadar en az 2000 yıl hem doğunun hem batının dini olmasına rağmen çöktü.
Hristiyanlık dünyaya yayıldı ama her ülkede ve her kasabada farklı yaşanan bir din olarak var.
1400 yıldır İslam çıktı,dört esas mezhebe bölündü ama, Alevilik gibi kollar, mezheplerden fazla yaygındır. Dört mezhep bazılarına göre 600 bazılarına göre 1000 kadar tarikata bölünmüş, her biri ötekine "gavur" demektedir.Camileri, mescitleri ayrıdır.
Şeytan ibadeti olan Sabi/Süryani dini kıyafeti giyen
Bitlis'li kadınlar. Günde yedi vakit namaz kıldıklarını,
Sünni İslamdaki bütün ibadetleri aynen yaptıklarını biliniz.

Osmanlı Anadolu'yu 620 yılda tek mezhep ve tek din haline getiremedi. Hatta sonra herkesi kendi haline bıraktı da denilebilir.
Sadece Amerika yer küre halkına bir "dini deli gömleği" dikip verdi diye herkes bu gömleği giymek zorunda mı?
Siyasilerin amacı, toplumları asayiş olaylarını sıfıra indiren adaletli bir devlet kurmak ve yaşatmak ise bunun din ile olmayacağı açıktır.
Herkes aklını başın alsın.

Biliyoruz ki, sizler, Emevi'den Osmanlı'ya "İslam'ı dayatmayla kabul etmiş, "devşirme/kripto gayrimüslümlersiniz. Camide hocalık eder,, devletin başında cumhurbaşkanı olur, dışarı çıkınca da "Türkler bize baskı yapıyor, dinimizi yaşatmıyor" diye ağlanır, koltuklarınızı, hırsızlıklarınızı sürdürmek için millete de "Allah, vatan, millet, Türkçülük, Türk-İslam sentezleri gibi saçma siyasetleri güder, milletin enerjisini boşa akıtırsınız.

Tamam, dinin, diyanetin başına geçirdiğimiz, devşirme dedelerinizin önerileriyle geçmişte yapılan dini baskıların öcünü aldınız artık.
Milleti aldatıp kendiniz köle de ettiniz. Hala aymayanlar da çoğunlukta zaten ki iktidardasınız.

"Müslümanlar bize asırlarca din dayattılar, şimdi biz onların dinlerini değiştirip dönüştürdük, intikam aldık" mantığındaki "dindar ve kindar" siyasetler, zaman içinde karşıt eylemleri doğurur.

Bırakın, demokrasimizi geliştirip, dini ibadetleri "her dine misyonerliği yasaklayarak, ibadet özgürlüğü içinde insanların yaşayacağı, akılcı, demokratik rejimden" daha iyisi mi var?

Müslümanlardan öç almak için kazdığınız bu karanlık din çukurunda, sizin de nesilleriniz bu çukurda birlikte yaşamayacaklar mı?
Müslümanlar, ya İslam'a çok benzeyen bu Hristiyanlık mezheplerine girecekler, asimile olacaklar ya da dinlerine sahip çıkacaklardır.
Aksi halde şimdiden kiliselere aidat ödeseler iyi olur. Zira bu konuda AKP epey yol almıştır.

Takdir okuyanlarındır.
Hristiyan cemaatinin eline geçen bir camide
Hristiyan ibadetleri yapılmaktadır.

Alaeddin Yavuz
keykubat /
adilyargic/
adilyargicc

30.11.2014'de yapılan ektir;

AKPKK KOALİSYONU MÜSLÜMAN DEĞİLDİR, TÜRK DEĞİLDİR, AJAN İHANET PARTİSİDİR.
AKP VE TAYYİP ERDOĞAN'IN SÜRYANİ OLDUĞUNU BELGELERİYLE İSPAT ETTİM, NAMAZ KILAN, İSLAM'I, MÜSLÜMAN GİBİ İBADET EDEN ORTODOKS HRİSTİYANLIĞA DÖNÜŞTÜREREK BİZANS'I KURACAĞINI YAZDIM. HALA DA YAZIYORUM.
AMA BU DEFA BİR AKP'Lİ ONU BİZANS'IN PATRONU İLAN ETTİ.

Haber aynen şöyle;

TİKA Başkanı Erdoğan'ı 'Bizans'ın patronu ilan etti"

 TİKA Başkanı Serdar Çam'ın Papa'nın Türkiye ziyaret dolasıyla attığı tweet tartışma konusu oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katolik Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in görüşmesi esnasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Serdar Çam, kişisel Twitter hesabından “Doğu Roma'nın Patronu, Batı Roma'nın patronunu ağırlıyor. Mazlumların Babası, Katoliklerin Babası Francis'i ağırlıyor.”şeklinde mesaj attı.

Bu mesajı üzerine sosyal medya üzerinden Çam'ın Erdoğan'ın Bizans'ın patronu yaptığı eleştirileri geldi. Bu eleştirilere çevap olarak Çam, “Dinlerarası Diyalog' safsatasının mensupları alaya alsanız da nafile. ‘Allah katında tek din islamdır' vakarını böylece öğreniyorsunuz.”ikinci bir mesajı takipçileriyle paylaştı.

Çam daha sonra attığı twitter mesajlarında ise Erdoğan'ın Fatih'in mirasçısı olarak niteledi. Çam, ilk attığı twitter mesajındaki ifadeleri açıklamak amacıyla daha sonra şu tweetleri attı:

“İstanbul Fethiyle Fatih Sultan Mehmet Roman'nın başıdır Müslümanların başı olarak halife Türklerin başı olarak da Hakanlık; Miras devam ediyor. Fatih Doğu Roma'yı Fetihinden sonra, Batı Roma'ya yöneldi. Ömrü yetmedi, seferde 48 Yaşında şehit oldu; Bizans'ı bitirdi; Doğu Roma'nın sahibidir." 29.11.2014 08:54
Aynı camide İsevi ibadeti

Daha fazlasını oku: http://haber.rotahaber.com/tika-baskani-erdogani-bizansin-patronu-ilan-etti_502318.html#ixzz3KYYjVjSQ