Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

18 Temmuz 2014 Cuma

AZERBAYCAN, ADINI TÜRK KÜLTÜRÜNDEN Mİ ALIR?AZERBAYCAN, ADINI TÜRK KÜLTÜRÜNDEN Mİ ALIR?

Azerbaycan 1813 Gülistan Anlaşmasıyla Rusya-İran arasında bölündüğünde kendi başına kalmıştı.

Sonra Osmanlı'dan, İngilizlerden aldıkları desteklerle Ruslara karşı savaştılar ve yenildiler.

Ruslar da başlarına Kızılbaş, Sabetayist Ermenileri getirdi.

İki millet de geçmişte İran Zerdüştlük dinindeydiler ve Farsi kanı taşımadıkları için Araplar gibi Perslerin beş cüce şeytanına tapınmaları emredildi, onlar da tapındılar. Bütün Kafkas kavimlerinden Ruslara bu böyleydi.

Bu beş cüce şeytandan en meşhur olanı da Azer'dir. Kur'an'a göre Yahudilerin ilk babası İbrahim'in de babasının adı Azer'dir.

Şeytan aynı şeytan

Şimdi de "Bay" ı açalım. Moğolca, Tatarca "Tanrı" demektir.

'Can' ise hem Hint hem Arap dilince "CİN demektir.

Bu durumda Azerbaycan adı "üç ad" dan ibarettir. Azer-Bay-Can/Cin

Dilimize uyarlarsak "Tanrı Azer Cin'i"

Azeri" dediğimizde de bu şeytanın soyundan gelen ya da onu tanrı edinen milletten olan demektir.

Haçlı seferlerine bakıyoruz, sürekli Türk ve Müslüman soykırımı var.

Sebep?

Araplar ve Türkler cüce cinlerin, şeytanların soyudur.

Bu bilgiler ışığında bu iddia doğrudur.

Ama, Türkler ilk dinleri olan Tengrizm'de bu dinlere, cinlere tapınmayan kavimdirler. Ne zaman güneye indiler bu "Dev Öküz başlı Cinlere" tapınan İran, Hint, Arap, Grek milletleriyle tanıştılar kafaları karıştı, rahat etmek için girdikleri dinlerin pislikleri olan "şeytana ibadet suçu" onların üstüne kaldı.

Araplar gelince, sayfamda sürekli paylaşıyorum, Sabiler, Süryaniler, Yezidiler, Grekler bunların tanrıları boyları "5,70m ile 6,20m arasında değişen "Cüce Cinler ve yoldan çıkmışları olan dev şeytanlardır. Azer cini ise boyu 40cm-50cm boyunda olana daha da cüce bir tanrıdır. İranlıları köle etikleri milletleri bunlara taptırır ve din vergisi alırdı. İslam'a bu vergi "Surre (Rüşvet) Alayları" adıyla geçmiştir.

Sadece Kur'an "Euzubesmele" ile "taşlanarak huzurdan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayı" ilke edinmiş tek din olarak bu şeytan tapınıcılığından inananları kurtarmıştır.

Azerbaycan da Müslüman ve Türk.

Öyleyse "ya Türklüğün ya da İslam'ın ya da ikisinin de hakkını verip şu "Azer Bücür Şeytanından" kurtulsunlar.

İran'ın Azer şeytanını devletlerinden, diyanetlerinden kaldırsalar daha iyi olmaz mı?

Zaten gerçek Türk yazarlar, "Azeri" adını kabul etmezler ve bu adı 19.yy. da Rusların taktığını iddia ederler.

Bunca bilgi ışığında, "Tanrı Azer CİNİ" adlı bir ülke Türk'e ne kadar yaraşır?

Sonra başlarında Sabetayist Ermenilerce yönetiliyorlar aynı bizim gibi. Bizde Rumlar ve Süryaniler de var.

Türklerin daha çok yapılacak işi var, birisi de bu.
Azerbaycan'ı iptal edip "Kafkas Türkistan'ı" ya da "İran Türkistan'ı" diyelim.

Alaeddin Yavuz
keykubat /
adilyargic/
adilyargicc


http://keykubat.blogspot.com.tr/2011/12/iranli-gozuyle-zerdustluk-ve-mitra-dini.html#axzz37q4n0lJ6

3 Temmuz 2014 Perşembe

TÜRKLERİN HİDAYETİ

TÜRKLERİN HİDAYETİ

HALK TV’de programa katılan ve Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında “vatan haini” olduğuna dair belge sunan genç tarihçimiz Sian Meydan’ın önce sesi kısılımış, ardından programdan kovulmuştur.
Bu güne kadar Atatürkçülükten taviz vermeyen, “sansürsüz Gezi direnişlerini” yayınlayan” bu haliyle övünen Halk Tv’ye ne olmuştur da böyle sansürcü olmuştur?
Ben yaşananların Yunanlı-Ermeni iktidar kavgası olduğunu yazarken doğru yapıyorum. Sonunda iki eski işbirlikçi ortak bir yerde anlaşıyorlar ya da okyanus ötesinden gelen telkinlerle hedeflerine yürüyorlar. Bizi de Türkçülük, dindarlık, demokratlık, solculuk gibi alanlarda da işletiyorlar.

Hiç birinin gerçek yüzü gördüğümüz yüzleri değildir.
Bir arkadaşım bu uyanışı “hidayete ermek” olarak tanımladı.
Doğrudur.
Vatanseverin hidayeti budur.
HİDAYET ZATEN TANRININ İLMİNE ERİŞMEK, ONDAN NASİPLENMEKTİR. BİZ TÜRK MİLLETİ DE BU NİNNLER İÇİNDE UYANABİLDİYSEK KİMBİLİR TANRIMIZIN HİDAYETİNE ERDİK BELKİ DE. AMA ARAP TANRISININ HİDAYETİ OLMADIĞI KESİN.


Alaeddin Yavuz
keykubat /adilyargic/ adilyargicc