Blog Profili

Ey Türk Milleti! Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir, unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar. Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır. İçeriğinde tarih boyunca yazılmamış tarzda yorumlar bulunduğundan sorgulamayan beyinlerde aşırı şaşkınlık ve tepki yaratabilir. Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :)) İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz! Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir. Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir. Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat., Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Hala okumak istiyorsanız buyurunuz. Saygılar, sevgiler!

13 Şubat 2012 Pazartesi

CİN VE ŞEYTAN KÜLTÜ SÜMERDEN İSLAM A


SÜMER'DEN İSLAM'A CİN VE ŞEYTAN KÜLTÜ


Bu kitabın telif hakları ©/ adilyargic/adilyargicc/keykubat/Alaeddin Yavuz'a aittir. Copyright © of this article is belong to adilyargic/adilyargicc/keykubat/Alaeddin Yavuz.

ÖNSÖZ

Eski bir Türk İslam düşünürünün bir kehaneti vardır. O kehanet şöyledir; “Kıyamete yakın bir adam çıkacak ve bütün dinlerin bozulmuş yerlerini ortaya dökecek. Ve bu adam dinsiz olacak. Ondan sonra gerçek İslam ortaya çıkacak, bütün dünya Müslüman olacak ve uzun yıllar yeryüzü barış içinde yaşayacak”.  Bu düşünürü okuyucular bulsun diye yazmadım.

Dindar bir insan dinin bütün kelamlarını kutsal saydığı için onu eleştirip bozulmuş yerlerini ortaya dökemeyeceğine göre böyle bir hizmeti dinsiz birisinden başkasının yapması zaten beklenemez.

Bu işi yeryüzünde yapan bugün binlerce insan vardır. Ben de beş yıldır bu konuda yazmaktayım.
Benim bu işi kendime görev addetmekteki amacım ise sömürgeci batılı devletlerin ülkemizde ve öteki hedef ülkelerde en küçük ırki ve dini farklılıkları terör yapılanması haline getirmesine karşı bir çalışmadır.

Siz, terör örgütüne katılan insanların kurşuna karşı giden, insani şartlarda yaşamayı terk edip hayvanlar gibi dağlarda pislik, yokluk içinde yaşayan, cahil, nobran, kaba saba, kandırılmış aldatılmış insanlar olduklarını düşünüyorsanız size iki cevabım olacaktır;

1-Siz hiç terörist görmemişsiniz!
2-Terör örgütü sempatizanı ya da örgüte adam kazandırmakla görevli olan entelektüel kadrolarla hiç karşılaşmamış ve tartışmamışsınız demektir.

Özellikle kaçırılarak örgüte katılmış olanlar başlangıçta bu tanıma uyabilirler. Ama katılımlarından birkaç ay sonra bu kişilerin her birisi aşırı politize edilmiş siyasi militanlar haline gelirler ve onların sorularını sizler değil, o televizyonlardan işkembe-i kübradan konuşan doktora ve mastırsız profları ve emekli paşaları bırakın doktoralı ve mastırlı olanları dahi cevaplayamazlar. Çünkü onları amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen istihbarat örgütleri onları öyle bir donatır ki, konuştukları samimi bir insanı iki saatte örgütlemeyi tamamlayabilirler.


Böyle ikna edici kültürel donanıma sahip oldukları yüzündendir ki devletin her kademesinde işbirlikçileri daima vardır.

Ülkemizin terör örgütüne dış istihbarat örgütleri Yahudilik, Zerdüştlük ve Hıristiyanlık aşılamaktadırlar. Bu örgütün içindeki en akıllıları ve vatandaşlığa kazandırılabilecek en hayırlıları ise dinsiz olanlarıdır.

Ayrıca televizyon kanallarından “kendi söylediğine kendi inanmayan", din bezirganı bir takım sakallı, yedi bin yıllık Keldani Arap ruhban kıyafetleri giyen cübbelilerle terörü önleyeceğini sananlar sadece ahmaklardır. Terör örgütü içinde dine inananlar veya Müslümanlar azınlıkta olduğu gibi, “Müslüman’ım” diyen insanları %90’ı siyasi, toplumsal baskılar yüzünden “evet” demektedirler. Artık "gerçek anlamda" dine kimse inanmıyor. Din Ortadoğu ve dünya için bir model değildir ve hiçbir şeyi önleyecek ikna gücü de yoktur. Devlet eliyle dayatılan dogmalardan ibaret, modası geçmiş bir orta çağ kültüdür. Sadece "mezhep kavgalarına" yani "dini teröre" alet olabilir ve öyledir de.

Bu yayınlanmamış (yayınlayabilecek yayınevi olduğu inancında değilim) kitabımı ve kitabımın konusunda yazdığım diğer yazılarım ırki ve dini bölücülük fikirlerinin “ülkücüsü” edilmiş ve terör örgütüne katılmış veya sıradan vatandaş iken misyoner faaliyetleri ile din değiştirmek zorunda kalmış insanlarımızı birleştirmek amacındadır. Bu kitabım emperyalizmin bölücülük siyasetinin tek reçetesidir. Başka bir reçete de yoktur.
Yalnız devletler de duruşlarında samimi ve adil olmak zorundadırlar. Yoksa böyle gider.

Saygılarımla!

Alaeddin Yavuz

İSTEDİĞİN SAYFAYI OKUMAK İÇİN SEÇTİĞİN SAYFAYI TIKLA

İçindekiler Tablosu
İçindekiler Tablosu                                                                                                                S-1,2,3,4,5
DİNLERDE ŞEYTAN VE CİNLERİN KÖKEN MİTOLOJİLERİ                                                 S-13
MISIR MİTOLOJİSİNDE ASIL YARATILIŞ MİTİ                                                                         S-19
ESKİ MISIR’DA RUH, CİN ŞEYTAN KÜLTÜ                                                                               S-23
MEKSİKA JİKARİLLA APAÇİLERİ KÖKEN MASALI:                                                              S-28
KÖKENLERİ.                                                                                                                                    S-34
(Ham Soyu) KAVİMLERDİR.                                                                                                          S-43
FLAVİUS JOSEPHUS’UN KARŞI APİON YAZISINDAKİ HYKSOSLAR, OSARSİF VE YAHUDİLERİN KİMLİKELRİ ÜZERİNE                                                                                      S-75
c-Neme lâzımcılık konusu                                                                                                                 S-174
d-MUSHAF-I REŞ (KARA KİTAP)                                                                                                S-192
e-BOGOMİLLER                                                                                                                              S-216
CİN ŞEYTAN YECÜC MECÜC                                                                                                     S-217
h-Ardından Tufan olayı                                                                                                                     S-235
n-Elmalılı Tefsiri Yecüc Mecüc                                                                                                        S-257
Dokuzuncu Bölüm;                                                                                                                           S-280
B-GREK HERMETİZMİNİN BABASI HERMES                                                                           S-281
8-Siyasi Siyonizm;                                                                                                                            S-301
Sonuç                                                                                                                                                S-318
Kaynaklar                                                                                                                                   S-319-321

KİTABIN BÖLÜMLERİNİ SIRAYLA OKUMAK İÇİN TIKLA
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19